Liste over bestyrelsen i SAB Tingbjerg

Afdelingsbestyrelsen SAB

Lejerforeningens SABs bestyrelse er samtidig afdelingsbestyrelse for de 5 afdelinger i Tingbjerg.

Bestyrelsen består af 11 medlemmer samt 4 suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmer  vælges for 2 år af gangen

Suppleanter kun for et år.

Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen.