Green Team Tingbjerg samarbejder om grønne områder

12. marts 2013

Et samarbejde med Københavns Kommune
skal være med til at gøre Tingbjerg endnu flottere.

Af Heidi Juul Petersen, heidi@tingbjerg.com
Fotograferet af Heidi Juul Petersen og Ursula Bach

Solen står højt på himlen og ejendomsfunktionær John F. Nielsen river blade og grene sammen på Solgavl. Han er med i Green Team Tingbjerg og forklarer:

”Før i tiden var arbejdsopgaverne med at holde Tingbjerg rent og pænt delt op mellem kommunens driftsfolk og de lokale gårdmænd i Tingbjerg. Nu kender vi hinandens navne og har hinandens telefonnumre, så vi kan ringe til hinanden og hjælpe hinanden. Kan jeg se, at der ligger noget knust glas på kommunens område, så fejer jeg det lige op - også selv om det ikke er mit område.”

Ejendomsfunktionær John F. Nielsen har arbejdet i Tingbjerg i 19 år, så han kender Tingbjergs beboere godt.

Løser problemerne sammen
Formålet med Green Team-ordningen er at skabe et bedre samarbejde om drift mellem Københavns Kommune og de almene boligorganisationer. Green Team Tingbjerg startede i 2012 og er en del af Københavns Kommunes politik for udsatte byområder.  

Som en del af konceptet deltager medarbejdere fra Tingbjerg sammen med kommunale driftsmedarbejdere i et fælles uddannelsesforløb. Ejendomsfunktionær John F. Nielsen fortæller, at medarbejderne lærer hinanden at kende på tværs af teams og bliver opmærksomme på, hvordan de kan blive bedre til at samarbejde.

”Ved at lære folkene fra kommunen at kende, blev jeg klar over at et manglende låg på en skraldespand var skyld i, at skrald fra spanden blev taget af vinden og fløj ind i kommunens bede. Og så var det jo nemt nok at gøre noget ved det, det var bare at bestille et nyt låg,” forklarer ejendomsfunktionær John F. Nielsen.

Green Team mødes fast hver sjette uge til en fælles kaffepause og får en snak medarbejderne imellem.

Vi bliver til ét team
Driftsleder Cliff Brædder Hemmingsen koordinerer Green Team Tingbjerg lokalt, han fortæller, at teams'ne mødes fast hver sjette uge i forbindelse med en fælles kaffepause og fælles snak.

”I Tingbjerg har Københavns Kommune ansvaret for nogle af udendørsarealerne, og de lokale medarbejdere har ansvaret for at holde andre udendørsarealer. Med Green Team Tingbjerg er ideen, at arbejdsområderne ikke er så stift opdelt. Vi må godt have et øje på hinandens områder og for eksempel samle skrald op for hinanden. Det er ikke så meget os og dem, i stedet bliver vi et fælles team,” forklarer driftsleder Cliff Brædder Hemmingsen.

Driftsmedarbejderne fra Københavns Kommune kan blandt andet kendes på det selvlysende arbejdstøj.

Alle vinder med Green Team
Projektleder Birgitte Damgaard Nielsen fra Teknik- og Miljøforvaltningen er tovholder på Green Team-ordningen i Københavns Kommune.  

”Lige nu har vi Green Team i Tingbjerg, Bispebjerg og Nørrebro, men vi har planer om at udvide ordningen til Husum, Vesterbro, Amager og Valby. Idéen med Green Team er meget mere end bare at samle skrald op. Vi øger trygheden og forbedrer samarbejdet mellem de forskellige driftsfolk fra kommune og boligorganisationerne”.

John F. Nielsen begynder at læsse de sammenrevne blade og grene op på traktoren og konstaterer:

”Jeg synes, Green Team Tingbjerg er en rigtig god idé. Det er en win-win situation for alle.”
 

Kirsten G.

Kirsten G.

Sekretær, fsb

Telefon: 38 27 90 00 E-mail: