Fraflytning

05. december 2012

Skrevet af Benita R. tingbjergforum@kab-bolig.dk
Fotograferet af CarbonNYC (Flickr.com)
 

Du skal altid opsige din bolig skriftligt til fsb, det kan du gøre via denne opsigelses blanket eller på min side her

fsb sender dig en synsindkaldelse, med en dato og tidspunkt for, hvornår synsinspektøren kommer, og laver fraflytningssyn.

Du har mulig hed for, at få lavet et vejledende syn af din bolig, med anslået udgifter over istandsættelse af din bolig, det koster et gebyr, priser kan oplyses på ejendomskontoret.

Inden fraflytningssynet skal du:

  • Have tømt din lejlighed. Den skal være helt tom
  • Rengjort hele lejligheden.

Til selve fraflytningssynet sker der følgende:

-Synsinspektøren gennemgår lejligheden, sammen med dig, ud fra 3 udgiftspunkter til istandsættelsen:

1.normalistandsættelse(Maling af vægge og lofter): Udgifterne til normalistandsættelse, bliver over en 10 årig periode, ændret fra at skulle betales af beboeren, til at skulle betales af afdelingen. For hver påbegyndt år du bor i lejligheden, nedskrives din andel med 10%. Det betyder, at hvis du flytter inden for det første år, du har boet i boligen , skal udgifterne deles så du betaler 90% og afdelingen 10%. Flytter du efter et år, men mindre end to år, skal udgifterne deles med 20% til afdelingen, og 80% til dig osv.

2.afdelingens andel: Udgifter som indgår i normal driftsvedligeholdelse

3.lejersandel/mislighold: Reparationer af boligen, eller inventar som er ødelagt, på grund af forkert brug. Forkert vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd

-Låsen bliver skiftet, og du har ikke længere adgang til lejligheden.

 Istandsætter du selv din bolig inden fraflytning, skal det gøres iht. gældende vedligeholdelsesreglement.

Vil du vide mere om fraflytning så se her

Se også BL 's vejledning her