Min radiator er kold

Hvis din radiator er kold, selvom termostaten er åben, kan det skyldes, at radiatorventilen er tildækket af møbler eller af et gardin.
Det samme gælder, hvis din radiator er forsynet med en fjernføler. Hvis disse forhold er i orden, kan der være luft i radiatoren.
Du kan selv lufte radiatoren ud, hvis du har en specialnøgle. Stik nøglen ind i udluftningsskruen. Hold en karklud under, og drej forsigtigt mod urets retning. Drej, indtil du hører luften komme ud, og fortsæt indtil, der kommer vand ud i karkluden. Luk udluftningsskruen igen. Sørg for at sikre dig, at den er rigtig lukket. Tjek, at der ikke efterfølgende kommer vand ud. Har du ikke en udluftningsnøgle, eller er du det mindste i tvivl, så kontakt ejendomskontoret. Hvis der ikke er luft i radiatoren, kan det være radiatorventilen, som er defekt. Afmonter ventilhovedet. Prøv at motionere den lille split, som sidder i enden af ventilen. Når splitten kan bevæges ubesværet, monteres ventilhovedet igen.Er du det mindste i tvivl, så kontakt ejendomskontoret eller evt. vagtordningen. Vær opmærksom på at du kun skal kontakte vagtordningen, hvis det er udenfor ejendomskontorets åbningstid. Vagtordningen vurderer, om problemet er akut og de skal rykke ud. Hvis du tilkalder vagtordningen uden at situationen er akut, vil du få tilsendt en regning.

Skrevet af Jette T. tingbjergforum@kab-bolig.dk

Helle

Helle

Sekretær, SAB

Telefon: 38 27 90 00 E-mail: