Møde om problemer med indeklima i Langhusvej 5-89

Skrevet af Søren Rygaard Andersen & Flemming Stenhøj Andersen

Langt ind af Benita R.

Mødet bliver afholdt:

Tinsdag d. 2. juli 2013

Kl.: 18.00

Tingbjerg forum

Midtfløjene 16

2. sal i kantinen

Der har været problemer med indeklimaet i nogle af rækkehusene på Langhusvej .

Ejendomskontoret har forsøgt at afhjælpe de konkrete problemer, men undersøger nu hvad vi kan gøre forebyggende for at undgå nye problemer.

Derfor holder vi nu et orienteringsmøde, hvor vi vil orientere om de tiltag, der bliver iværksat for at afhjælpe problemerne.

Jack H.

Jack H.

Driftsleder

Telefon: 38 27 90 00 E-mail: