Tingbjergbladet

20. februar 2014

Tingbjergbladet udkommer 6 gange om året.

Deadlines for 2017

nr 1 24. 1.2017

nr. 2 7. marts 2017

nr. 3 2. maj 2017

nr. 4  8. august 2017

nr. 5 26. september 2017

nr. 6 31. oktober 2017

Bladet udkommer 2½ uge efter deadline.