Affaldshåndtering

Se på ovenstående kort, hvor du kan komme af med dit affald i Tingbjerg.

Skrevet af Benita R. tingbjergforum@kab-bolig.dk

Husholdningsaffald
Skal bortskafffes i affaldsskakterne, disse er placeret i opgangene på hver etage.
Affaldet skal være indpakket i poser, inden det smides ud i skakten.

Affaldsposer rundeles af ejendomskontoret i postkasserne i januar, april, juli & oktober.
Skal du bruge flere end dem vi levere, skal du selv indkøbe disse.

 • Bioaffald

Bioaffald skal bortskaffes i biocontaineren, der er placeret på gaden ved blokken.​
Bioposer kan afhentes på ejendomskontoret i åbningstiden.
Er din biospand defekt, eller mangler den i din bolig, skal den bestilles via københavnskommune her  (Under reklamation) eller på tlf.: 33 66 33 66 

 • Pap, papir og storskrald skal bortskaffes i multiskurene

Markeret med gul cirkel på kortet.
Disse er placeret på gadeplan rundt omkring i bebyggelsen.
Multiskuret er aflåst, for adgang til skurene skal du bruge din MS nøgle

 • Containergården
  Markeret med lyseblå cirkel på kortet.
  Her opbevares og afhentes indsamlede genstande fra opgangene. 
  Du skal altid henvende dig på ejendomskontoret, inden afhentning af effekter.
 • Miljøstationen
  Markeret med mørkblå cirkel på kortet.
  Her kan du komme af med storskrald, og genbruge andres møbler ting.
 • Flasker og glas
  Markeret med pink cirkel på kortet.
  Bortskaffes i flaskecontainerene.
 • Haveaffald
  Afhentning af haveaffald se her