Historierne bag Tingbjergs vejnavne

05. september 2014

Find forklaringen bag dit vejnavn 
Boligområdet Tingbjerg blev bygget på marker, og efterhånden som der kom veje, blev de navngivet. Se forklaringen bag det enkelte vejnavn her.

Tingbjerg Ås
Tingbjerg Ås har navn efter det gamle, lokale marknavn, som har lagt navn til hele Tingbjerg. Vejen løber helt præcist der, hvor marken med det gamle navn tidligere lå. Vejen blev navngivet i 1957.

Vestgavl
Vestgavl er den vestligste af de husrækker, hvis gavl vender mod Gavlhusvej. Vejen blev navngivet i 1964.

Fuglegavl
Fuglegavl sigter til, at boligblokken ved vejens begyndelse på gavlen har indmuret et stiliseret træ med fuglekasser. Vejen blev navngivet i 1964.

Trappegavl
Trappegavl sigter til, at boligblokken ved vejens begyndelse har indmuret anderledes farvede sten, der er trappeagtigt forskudt for hinanden. Vejen blev navngivet i 1964

Vingegavl
Vingegavl er opkaldt efter et gammelt, lokalt marknavn, som i 1682 blev skrevet ’Winge aasz’. Navnet sigtede til, at marken havde en knækket facon. Vejen blev navngivet i 1957.

Solgavl
Solgavl har som de andre gavl ud mod Gavlhusvej. Vejen blev navngivet i 1964.

Stengavl
Stengavl har også gavl ud mod Gavlhusvej. Vejen blev navngivet i 1957.

Gavlhusvej 
Gavlhusvej løber langs en række ejendomme, der vender ud mod vejen. Byhuse, der er bygget på den måde, kaldtes allerede i 1600-tallet for ’gavlhuse’. Vejen blev navngivet i 1957.

Langhusvej
Langhusvej sigter til den meget lange bygning langs vejen. Navngivet i 1964.

Virkefeltet
Virkefeltet sigter til ’den pædagogiske legeplads’, som vejen løber forbi. Vejen blev navngivet i 1964.

Grostedet
Grostedet er konstrueret af verbet ’gro’ og substantivet ’sted’, der ligesom nabovejen Virkefeltet refererer til, at der er en ’pædagogisk legeplads’ for større børn. Vejen blev navngivet i 1964.

Tårnhusstræde
Tårnhusstræde har navn efter beliggenheden frem til områdets synlige samlingspunkt ’Tårnhuset’ – Tingbjergs højhus med 12 etager. Vejen blev navngivet i 1957.

Bygårdsstræde
Bygårdsstræde er opkaldt efter ’Bygården’, der rummer forskellige af Tingbjergs centrale tekniske funktioner. Vejen blev navngivet i 1957. 

Terrasserne
Terrasserne er bestemt form af substantivet ’terrasse’ og sigter til, at bygningerne består af lange, vandrette blokke, der er anlagt på et terræn, der skråner. Vejen blev navngivet i 1957.

Arkaderne 
Arkaderne har navn efter en række ældreboliger forsynet med en buegang, arkade, i stueetagen. Vejen blev navngivet i 1964.

Midtfløjene
Midfløjene sigter til, at vejen udgår ’midt’ fra Skolesiden. Vejen blev navngivet i 1964.

Skolesiden
Skolesiden fik navn efter beliggenheden ved vestsiden af skolen i Tingbjerg. Vejen blev navngivet i 1964.

Ruten
Ruten er Tingbjergs hovedgade og har fået sit navn efter 1800-tallets folkelige navn for et strøg, nemlig ’Ruten’. Vejen blev navngivet i 1957. 

Kilde: ’Storbyens stednavne’ af Bent Jørgensen (Gyldendals små røde ordbøger)
Skrevet af Gry Abrahamsen, gry@tingbjerg.com
Fotograferet af Mikal Schlosser