Havereglement

Skrevet af Benita R. tingbjergforum@kab-bolig.dk

Havereglement kan du hente på Ejendomskontoret i åbningstiden, eller se og downloade her på siden, vær opmærksom på at der er forskel på reglementet, alt efter hvilken adresse det vedr.

Særligt vedr. de nye haver i afd 43/ Tingbjerg I se her 
kommunens afgørelse vedr. haver i afd. 43 se her

 • Arkaderne 46-56 + 60-70 her
   
 • Grostedet 2-14 + 1-13, Virkefeltet 2-14 +1-13, Langhusvej 4-12 + 26-36 + 5-89, Midtfløjene 2-14 her
   
 • Hækkevold 9-15 her
   
 • Stengavl 2-10 her
   
 • Vingegavl 1-11, Stengavl 1-13, Tingbjerg Ås 1-13, Terrasserne 31-39, Gavlhusvej 1-15, Bygårdsstræde 13-31 + 22-28, Tårnhusstræde 13-37 + 18-24 her
   

Godkendt tegning over pergola her
Kun til de adresser hvor der er beskrevet pergola i havereglementet

HAVEAFFALD

Afhentning af haveaffald, se hvilken dag de kommer hos dig  her
Haveaffaldet bliver afhentet fra d. 1. april til 1. november, hvis understående punkter er overholdt.

 • Alt haveaffaldet skal lægges i klare sække.
 • Oversavede grene skal bundes, og må ikke være mere end 1 meter lange.
 • Affaldssækkene må ikke veje mere end max. 11kg. (Iflg. lov om løft- Arbejdstilsynet).