Havereglement

Skrevet af Benita R. tingbjergforum@kab-bolig.dk

Havereglement kan du hente på Ejendomskontoret i åbningstiden.

Særligt vedr. de nye haver i afd 43/ Tingbjerg I se her 
Kommunens afgørelse vedr. haver i afd. 43 se her

I havereglementet er der billeder med illustrationer, over de forskellige måder at pleje haven på. 

 • Pergola.

Der må opsættes pergola i træ - lærk, thuja eller fyr (evt. trykimprægneret), som behandles med hvid eller lys grå træbeskyttelse. Pergolaen skal udføres efter den af Københavns kommune godkendte tegning.

 • Markise.

Der må opsættes markiser. Markiserne skal være hvide med gule striber. Opsættes som godkendt af Københavns kommune. Type og placering godkendes af ejendomskontoret.

 • Havelåge

Der må opsættes havelåge. Bredde 100 cm. og højde 110 cm. eller 180 cm.

 • Hæk

Haven skal være afgrænset af hæk - alm. bøg/ fagus Sylvatica. Hækkens højde skal være enten 110 cm. eller 180 cm.

Beboerne klipper selv hækken - mindst en gang om året. Beboere som ikke er i stand til at klippe hækken selv, kan få hjælp af gartnerne. Henvendelse skal ske til ejendomskontoret inden d. 23. juni det pågældende kalenderår.

OBS Hækkeklipper og forlængerledning kan lånes på Ejendomskontoret, i åbningstiden, du skal medbringe 250 kr. i depositum.

 • Havens beplantning

Der må ikke plantes nærmere hækken end 50 cm.

Ingen planter i haven må blive over 360 cm.

 • Terrasse.

Haven skal ved fraflytning have et fliseareal på 250 cm. x 500 cm. =12½  m2

 • Vedligeholdelse

Haven skal renholdes og fremstå velplejet. Haver der ikke renholdes eller på anden måde misligholdes kan istandsættes for lejers regning.

 • Dyrehold

Dyrehold i haven er ikke tilladt.

 • Bål

Der må ikke tændes bål i haven.

 • Inddragelse af have.

Overholdes reglerne ikke inddrages haven.

Havereglement kan du hente på Ejendomskontoret i åbningstiden. I havereglementet er der billeder med illustrationer, over de forskellige måder at pleje haven på. 

HAVEAFFALD

Afhentning af haveaffald se her

Haveaffaldet bliver afhentet hver torsdag i perioden fra d. 12. april til 1. november, hvis understående punkter er overholdt.

 • Alt haveaffaldet skal lægges i klare sække.
 • Oversavede grene skal bundes, og må ikke være mere end 1 meter lange.
 • Affaldssækkene må ikke veje mere end max. 11kg. (Iflg. lov om løft- Arbejdstilsynet).