Fællesarealer kælder, opgange & cykelrum

Skrevet af Benita R. tingbjergforum@kab-bolig.dk 

Trappevask og rengøring af vaskerier se ugeplan her 

Opgang sko, barnevogne osv.:
Det er forbudt at have noget stående på opgangens fælles arealer! Det er et krav fra brandmyndighederne.

Der er regelmæssige oprydninger af fælles arealerne.

Her indsamler vi alle effekter der henstår i opgangen.

Cykler og barnevogne:

Vi henviser til at man bruger cykel/ barnevognsrummet. Der udleveres 1 nøgle pr. lejemål, ønsker man flere nøgler, kan de købes på ejendomskontoret i åbningstiden.

Der er jævnligt cykeloprydning ved cykelstativerne og i cykelrummene, dette er for at undgå at der henstår for mange cykler.

Vi afmærker cyklerne, inden de bliver fjernet.


Har du mistet sko, cykler, barnevogne eller andet der har stået i opgangen, kældergangen eller andre fællesområder?

Skal du gøre følgende:

  • Henvend dig på Ejendomskontoret. Her får du udleveret en seddel, hvorpå det fremgår hvad du mangler, og hvor du har mistet det.
  • Gå til containergården Tingbjerg ÅS 1 i deres åbningstid. Åbningstiden får du på Ejendomskontoret, da den kan variere.
    OBS man får kun udleveret effekterne, hvis man har sedlen fra Ejendomskontoret med.
     


Reklamer:
Det er forbudt at smide sine reklamer og aviser i opgangen.

Hvis du ikke ønsker at modtage reklamer og aviser kan du framelde dig hos FK Distribution

Der er aviscontainere forenden af blokken hvor du bor, her kan du smide dine aviser og reklamer ud.