Affaldshåndtering

Skrevet af Benita R. tingbjergforum@kab-bolig.dk

 • Husholdningsaffald
  Skal bortskaffes i affaldsskakterne, disse er placeret i opgangene på hver etage.
  Affaldet skal være indpakket i poser, inden det smides ud i skakten.

Affaldsposer rundeles af ejendomskontoret i postkasserne i januar, april, juli & oktober.
Skal du bruge flere end dem vi levere, skal du selv indkøbe disse.

 • Pap, papir og storskrald skal bortskaffes i multiskurene

Markeret med gul cirkel på kortet.
Disse er placeret på gadeplan rundt omkring i bebyggelsen.
Multiskuret åbnes med din gadedørsnøgle.

 • Containergården
  Markeret med lyseblå cirkel på kortet.
  Her opbevares og afhentes indsamlede genstande fra opgangene. 
  Du skal altid henvende dig på ejendomskontoret, inden afhentning af effekter.
 • Miljøstationen
  Markeret med mørkblå cirkel på kortet, adressen: Ved Bygården 2

Her kan du komme af med storskrald, og genbruge andres møbler & ting.

Åbningstider på miljøstationen:

Tirsdag & torsdag 12.00-18.00

lørdag 10.00-16.00

Der er lukket 24., 25., 26. & 31. december samt 1. januar

 • Flasker og glas
  Markeret med pink cirkel på kortet.
  Bortskaffes i flaskecontainerne.