Fællesarealer kælder & opgange

07. september 2016

Skrevet af Benita R. tingbjergforum@kab-bolig.dk

Opgang sko, barnevogne osv.:
Det er forbudt at have noget stående på opgangens fælles arealer! Det er et krav fra brandmyndighederne.

Der er regelmæssige oprydninger af fælles arealerne.

Her indsamler vi alle effekter der henstår i opgangen.

Cykler og barnevogne:

For at sikre fri passage må barnevogne, cykler, indkøbsvogne m.m. ikke henstilles i opgangen.
Cykler og barbevogne skal stilles cykel/ barnevognsrummene, eller i dit eget kælderrum.

Defekte cykler, barnevogne og lignende skal opbevares i egne kælderrum.

Der er jævnligt cykeloprydning ved cykelstativerne og i cykelrummene, dette er for at undgå at der henstår for mange cykler.
Vi afmærker cyklerne, inden de bliver fjernet.


Har du mistet sko, cykler, barnevogne eller andet der har stået i opgangen, kældergangen eller andre fællesområder?

Skal du gøre følgende:

  • Henvend dig på Ejendomskontoret. Her får du udleveret en seddel, hvorpå det fremgår hvad du mangler, og hvor du har mistet det.
  • Gå til containergården Tingbjerg ÅS 1 i deres åbningstid. Åbningstiden får du på Ejendomskontoret, da den kan variere.
    OBS man får kun udleveret effekterne, hvis man har sedlen fra Ejendomskontoret med.
     


Reklamer:
Det er forbudt at smide sine reklamer og aviser i opgangen.

Hvis du ikke ønsker at modtage reklamer og aviser kan du framelde dig hos Post Danmark her  

Aviser bortskaffes i rullecontainerne ved containergården, brandkæden eller ved indkørslen til Utterslevhuse.