Affaldshåndtering

07. september 2016

Skrevet af Benita R., tingbjergforum@kab-bolig.dk 

 • Husholdningsaffald 
  Skal bortskafffes i affaldsskakterne, disse er placeret i opgangene på hver etage. Affaldet skal være indpakket i poser, inden det smides ud i skakten.
 • Storskrald Containergården Ruten 265 
  Møbler, gulvtæpper, køleskabe og andre store ting.
 • Miljøstationen ved Bygården 2 
  Markeret med mørkblå cirkel på kortet.Her kan du komme af med storskrald, og genbruge andres møbler ting.
 • Flasker og glas 
  Bortskaffes i glascontaineren, som er placeret i Containergården.
 • Batterier 
  Der er opstillet batteribeholdere ved brandkæden og ved indkørslen til Utterslevhuse. Batterier der ikke kan komme i beholderen, skal på miljøstationen.
 • Haveaffald 
  Skal lægges på et af ejendomskontoret anviste pladser, kontakt evt. Ejendomskontoret.