Selskabslokale

07. september 2016

Skrevet af Benita R., tingbjergforum@kab-bolig.dk 

Selskabslokalet/ festsalen har adresse på Ruten 197

 • Selskabslokalet kan kun lejes af Utterslevhuses beboere
 • Du må maximalt holde fest for 60 spisende gæster
 • Der må maximalt være 100 personer i lokalet
 • Det er forbudt at spille musik for åbne døre og vinduer
 • Lydniveauet skal være dæmpet til tale niveau kl. 02.00

Overholdes lydniveauet ikke er det en overtrædelse af husordenen, og du kan blive sat i karantæne

 • Du skal overholde gældende husorden, også i forhold til mislighold, ellers kan dette medfører opsigelse af dit lejemål.

Ønsker du at leje selskabslokalet kan du bruge linket her eller henvende dig til:

Afdelingsbestyrelsen, Fælleshuset, 2700 Brønshøj

Træffetid: Tirsdag 18.30-19

Tlf.: 38 89 29 65

E-mail: bestyrelsen@utterslevhuse.dk

 • Pris for en weekend (fredag-søndag) 1000 kr. + depositum på 1500 kr.
  Lokalet er først reserveret når der er indbetalt 500 kr. på giro nr.: 6-006-5594
  Lejeindbetalingen og rest depositummet skal være indbetalt senest 2 uger før udlejningsdatoen, hvis ikke det overholdes vil der blive fratrukket 500 kr. i depositummet.
 • Nøglerne udleveres om fredagen på ejendomskontoret
  Midtfløjene 16, i åbningstiden 10.00-11.00
  Du skal medbringe: Kvittering for leje + depositum (2500 kr.)

Når du er færdig med at leje selskabslokalet skal du:

 • Returneres nøglerne til ejendomskontoret om mandag i åbningstiden 10.00-11.00
 • Alle rum skal være rengjorte
 • Alt service skal tælles op og være rengjort og sat på plads
 • Affaldsposer (Køkken og Toilet) skal lægges i container og beholdere rengøres
 • All tape skal fjernes fra borde, stole og lamper m.m.
 • Borde og stole skal stables og stilles på plads
 • Alle vinduer og døre skal være lukket og låst
 • Alt lys skal være slukket
 • HUSK at aktivere alarmen når døren er låst

Ved misligholdelse af lokalerne

Herunder skade på inventar og køkkenudstyr, manglende rengøring af lokalerne, vil du blive gjort erstatningsansvarlig og det vil blive modregnet i dit depositum, såfremt at depositummet ikke dækker vil du modtage en ekstra regning som bliver påført din husleje.

Vi ønsker dig en rigtig god fest