Hvad synes du? Vær med i den store beboerundersøgelse!

14. februar 2017

HVAD SYNES DU?

Den 14. februar starter vi en stor beboerundersøgelse sammen men Steno Diabetescenter. Undersøgelsen handler om Tingbjergs beboeres trivsel og tilfredshed. Unge mennesker fra Tingbjerg har været med til at udarbejde spørgeskemaundersøgelsen, og de vil i den næste måned ringe på dørerne for at få svar fra alle, der bor her.

Vi håber, at rigtig mange har lyst til at være med! Her kan du læse en kort gennemgang af baggrund og formål: 

Hvad er baggrunden for at lave en beboerundersøgelse i Tingbjerg?

Tingbjerg Forum gennemfører en social helhedsplan i perioden 2016-2020. Ved at igangsætte forskellige aktiviteter, ønsker Tingbjerg Forum med helhedsplanen at øge beboernes trivsel. Til at måle dette, skal der iværksættes en baselineundersøgelse i februar og marts 2017.

Hvem står bag?

Undersøgelsen er et samarbejde mellem den boligsociale helhedsplan i Tingbjerg og Steno Diabetes Center Copenhagen.

Hvordan foregår undersøgelsen?

Baselineundersøgelsen gennemføres som en husstandsbaseret spørgeskemaundersøgelse med involvering af unge beboere fra Tingbjerg i planlægningen, gennemførelsen, dataanalysen og resultatformidlingen.

Hvad handler undersøgelsen om?

Vi ønsker at fremskaffe viden om hvordan unge og voksne har det i Tingbjerg. Dette omfatter bl.a. sociale og trivselsrelaterede forhold. Resultaterne har betydning for fremtiden, da øget kendskab til beboernes meninger kan bidrage til:

-      at løfte Tingbjerg fra et socialt udsat byområde til et udviklingsområde

-      at gøre Tingbjerg mere attraktivt for både nuværende og nye beboere  

-      at informere og aflive myter, så den offentlige debat føres på et oplyst grundlag

Hvad vil resultaterne blive brugt til?

Undersøgelsen måler beboernes trivsel inden aktiviteterne i helhedsplanen for alvor er kommet i gang. De samme spørgsmål skal stilles igen i år 2020, for at måle de opnåede effekter af helhedsplanen. Når de samme spørgsmål besvares i begyndelsen og ved afslutningen af helhedsplanen, vil udviklingen over tid være tydelig.

Er det frivilligt at deltage?

Ja, helt bestemt. Hver husstand der bliver inviteret til undersøgelsen kan til enhver tid takke nej. Det tager ca. 25 minutter at svare på spørgsmålene om Tingbjerg, og alle besvarelser bliver behandlet fortroligt. Hvis du har nogen spørgsmål eller fortryder din deltagelse er du velkommen til at kontakte Områdesekretariatet i Tingbjerg Forum. Kontaktoplysninger fremgår af folderens forside.

Hvad får man ud af at deltage?

Som tak for besvarelserne vil deltagerne være med i konkurrencen om et gavekort på 500kr.  til en af Dansk Supermarkeds butikker (Netto, Føtex, Bilka).

Vi glæder os til at høre hvad du mener!

Gert Korvig

Gert Korvig

Leder

Telefon: 23 99 26 09 E-mail: