Helhedsplan fsb Tingbjerg II

15. november 2017

 Fsb investerer stort i helhedsplan for Tingbjerg II

Fsb’s organisationsbestyrelse har bevilliget 9 mio. kr. til udvikling af endelig helhedsplan for Tingbjerg II. Beløbet skal ses i sammenhæng med ambitionen om, at Tingbjerg II skal udvikles i overensstemmelse med byudviklingsplanen for området samtidig med, at de almene boliger renoveres til en kvalitet, der modsvarer de øvrige initiativer i bydelen. For at skabe en sammenhæng mellem den planlagte opførelse af privat boligbyggeri og de eksisterende almene boliger i afdelingen er det nødvendigt, at den kommende helhedsplan for Tingbjerg II får et kvalitativt, nyskabende løft udover den almindelige renovering, der har fokus på nødvendige renoveringsarbejder på bygningsdele og installationer, f.eks. problemer med skimmel og manglende ventilation.

Med bevillingen vil fsb altså få mulighed for at udvikle nye ideer til omdannelse af eksisterende almene boliger til nyrenoverede, attraktive boliger. Afdelingsbestyrelsen og administrationen vil samarbejde tæt om udviklingen af helhedsplanen, som skal besluttes af beboerne på et afdelingsmøde. Der gennemføres en særskilt informationsindsats i både afdelingen og i fsb, når der udskrives konkurrencer eller gennemføres særlige initiativer.

Anne Michelini

Anne Michelini

Sekretær

Telefon: 38 27 90 00 E-mail: