Stormøde for forældre: Mød unge med omsorg frem for kritik

28. november 2017

STORMØDE FOR FORÆLDRE OM KRIMINALITET OG RADIKALISERING

I starten af november inviterede foreningen ”baba – fordi far er vigtig” i samarbejde med den boligsociale helhedsplan i Tingbjerg og Utterslevhuse alle forældre til stormøde om forebyggelse af kriminalitet og radikalisering.

250 forældre dukkede op til arrangementet i Diamond Palace, der bød på oplæg fra journalist og dokumentarist Nagieb Khaja, medarbejdere fra PETs afdelinger for forebyggelse og outreach samt lokale kommunale og frivillige aktører.

Sørg for, at de unge har viden

Nagieb Khaja forklarede, at der ikke findes et entydigt svar på, hvorfor nogle unge tiltrækkes af kriminelle eller ekstremistiske grupperinger. Han mener, at en særlig gruppe radikaliserede bliver overset. Der er tale om unge, som ikke får nok ballast og viden om deres egen baggrund og religion hjemmefra, og som derfor søger den viden andre steder. De er i fare for at falde i klørene på de helt forkerte ’læremestre’, som i første omgang kan give dem den viden, de søger, men gradvist radikaliserer dem. Derfor er det vigtigt, mener Nagieb Khaja, at forældre – og ikke mindst lokalsamfund – sørger for, at unge har god adgang til viden om kultur, baggrund og islam, så de ikke skal opsøge den viden fra upålidelige kilder.

Skub ikke barnet væk

PETs Forebyggelsescenter understregede, at forældre skal holde øje med pludselige ændringer i deres unge børns adfærd. Enkelte ændringer er ikke alarmerende, men hvis der er sammenfald i fx ændret påklædning og attitude og manglende deltagelse i det sociale, skal man som forældre tage det seriøst. Det værste man kan gøre, er at udstøde den unge fra familien. Det gør et ungt menneske endnu mere sårbart og modtageligt over for folk med onde hensigter. Rådet fra PET: ”Skub ikke barnet fra jer – tag det til jer” 

Mange input fra forældre

Imellem oplæggene skrev forældrene input om både deres bekymringer og løsningsforslag på post-its, som Teamchef for baba, Asim Latif, samlede op på og læste højt. Her blev det tydeligt, at mange forældre føler en afmagt over for den nuværende situation. De savner, at offentlige aktører kommunikerer bedre og deler deres information og viden med forældrene. Også mediernes rolle og retorikken om de unge blev nævnt som en bekymring.

Samtidig blev der lagt meget vægt på alt det, forældre rent faktisk kan gøre: vise interesse for børnenes hverdag, tage imod tilbud om støtte fra myndigheder, bede om hjælp i lokalsamfundet og møde børn og unge med omsorg frem for kritik.

Fokus på fædres rolle

Det er Noure Meziani, der er mor til tre unge, enig i:

”Jeg stoler på mine børn, men jeg har ondt i maven hver gang, min søn kommer sent hjem fra træning. Det er ikke en holdbar situation. Derfor er det vigtigt, at vi forældre støtter mere op om vores børn og om de initiativer, der er i lokalsamfundet. Jeg er glad for at se, at foreningen baba tager emnet op, og også sætter fokus på fædrenes rolle”

Ved alle bordene var der en ivrig snak, og i løbet af aftenen blev der afleveret 500 betragtninger om udfordringer og løsningsforslag på de gule post-its.

Noure er sikker på, at en stor del af løsningen ligger hos forældrene – begge forældre:

”Jeg er her sammen med min mand, for det er vigtigt, at fædre også hører, hvad der bliver snakket om – og bakker op. Jeg arbejder som pædagogmedhjælper i en vuggestue, hvor der er mange forskellige nationaliteter, og det er oftest mor, der er involveret og dukker op til fx forældremøder. Jeg vil gerne være med til at motivere forældre – både mor og far – til at støtte deres børn. Børn, som mærker forældrenes interesse, vokser. Forældre skal ikke bare købe ting og lave mad – de skal snakke med børnene og lære dem, hvordan man er en god ven. Det er vigtigt, at vi forældre hjælper hinanden og giver vores viden videre.”

Asim Latif sørgede for at indsamle alle inputs og formidle det videre til de rette aktører. Foreningen vil indkalde til flere møder for at følge op på de mange bekymringer og forslaG. 

Læs mere om foreningen baba her 

   

Fadi Abou Jamous

Fadi Abou Jamous

Boligsocial medarbejder

Telefon: 24 66 81 61 E-mail: