Stort samarbejdsprojekt giver livskvalitet for ældre

28. november 2017

SENIORLIV I TINGBJERG

Velkommen til kaffekomsammen for seniorer i Tingbjerg! Her er kaffe på kanden, bugnende kagefade og rigtig mange glade mennesker, der for de flestes vedkommende har rundet adskillige skarpe hjørner. Den 9. november mødte Tingbjerg Pensionist Centers medlemmer op sammen med tidligere sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen og lokale samarbejdspartnere for at fejre de sidste to års målrettede indsats: ”Livskvalitet for ældre – vi skal alle blomstre”.

Projektet opstod, fordi Pensionistcentret så et behov for at nå ud til endnu flere ældre i nærområdet i Tingbjerg. Der var store sociale barrierer, som gjorde, mange ældre holdt sig hjemme.

Opsøgende arbejde blandt ældre

Pensionistcentret, med leder Annie Petersen i spidsen, besluttede sig for at gøre noget ved det, og allierede sig med den boligsociale helhedsplan, hjemmeplejen og andre lokale aktører om at lave opsøgende arbejde blandt Tingbjergs seniorbeboere. Annie Petersen fortæller, at kanalerne til at nå ud til de ældre har inkluderet gadeplansarbejde, besøg i opgange, telefonopkald, flyers og at få unge i Tingbjerg til at sige til deres bedsteforældre, at der også var noget de ”kunne gå til”.

Vedholdende indsats giver nye netværk

Annie Petersen fortæller om en mandeklub, som i starten kun talte to medlemmer – der desværre ikke mødte op på de samme dage. Nu er er klubben stor nok til, at andre interessefællesskaber er vokset ud af den, blandt andet en billardklub og mandemotionshold.

Hana Uqlau, der er sundhedsformidler og står for flere motionshold for kvinder, forklarer, hvordan hun og hendes kollega, Saima Khan, brugte meget tid på at rekruttere deltagere til motionsholdene for to år siden. Nu behøver de aldrig gøre reklame længere – kvinderne rekrutterer nye deltagere gennem deres egne netværk. Hana Uqlau fortæller videre, at kvinderne er særligt begejstrede for zumba, men ikke for ferier: de er blevet alt for glade for motionen og det sociale samvær.

Liv i syværkstedet

81-årige Jytte Larsen er pensioneret faglærer og dameskrædder. Hun er frivillig underviser i et syværksted hver mandag og torsdag. Her bruger hun sin livslange interesse for syning til at ”sætte liv i gamle mennesker”. Hun fortæller: ”Vi har et fantastisk socialt samvær. Ældre mennesker skal ikke bare sidde inde i deres lejligheder. Min ældste elev er 87 år. Hun er energisk og flittig – og hun syr til sine oldebørn.”  

Et modelsamarbejde

Projektet danner ramme om forskellige aktiviteter og events, der er opstået på baggrund af medlemmernes ønsker og behov i lokalområdet. Flere, der deltager i den stort anlagte kaffekomsammen, fremhæver arbejdet som et ”modelsamarbejde”, blandt andre lederen for den boligsociale helhedsplan, Birgitte Degnegaard:

”Det har været et eksemplarisk samarbejde, som kan inspirere andre projekter. Pensionistcentret har formået at samle nærmest alle aktører i området. Det betyder, at vi kan samarbejde målrettet – både om enkelte beboere, der har behov for støtte, og om større events som Tingbjerg Spiser sammen.”

Også den tidligere borgmester har rosende ord til pensionistcentret: ”Ældre er nogle af dem i vores samfund, der skal være allermest omstillingsparate. De skal tilpasse sig deres nye alder og nye livsforhold, så det er meget vigtigt, at vi sikrer, at der er plads til alle ældre – steder hvor man kan være sig selv og hvor man kan få nye netværk. Pensionistcentret i Tingbjerg er et rigtig godt eksempel på sådan et sted.”

Læs mere om Tingbjerg Pensioniscenter på centrets hjemmeside

Fakta: Livskvalitet for ældre startede i januar 2015, og er et samarbejde mellem Tingbjerg Pensionist Center, alle kommunale tilbud til ældre i Tingbjerg, Tingbjerg Kirke og den boligsociale helhedsplan for området under fsb. 

Mette

Mette

Beboerrådgiver

Telefon: 30 34 20 35 E-mail:
Gert Korvig

Gert Korvig

Leder

Telefon: 23 99 26 09 E-mail: