Nyvalgt lokaludvalg - med gode kræfter fra Tingbjerg

24. april 2018

BRØNSHØJ-HUSUM LOKALUDVALG

I marts blev der valgt nyt lokaludvalg. Der er både friske kræfter og gamle garvede kendinge blandt de 23 medlemmer. Alle er de klar til fire gode år, hvor de skal arbejde med at involvere borgerne i udviklingen af Brønshøj, Husum og Tingbjerg. 

Stort engagement fra Tingbjerg

Tingbjerg er godt repræsenteret i lokaludvalget: Sabah Qarasnane er valgt ind for Tingbjerg Eves Univers, Sheikh Saleem er valgt for Copenhagen Cricket Club, Pernille Høholt repræsenterer Tingbjerg Pensionistcenter og Mette Basbøll er valgt ind for Tingbjerg Kirke. Kifayo Ise fra Tingbjerg Somaliske Kvinder er valgt som suppleant. 

lokaludvalgets hjemmeside kan du se navnene på alle medlemmerne og hvilke foreninger eller politiske partier, de repræsenterer. 

Tilhørernes punkt

Lokaludvalget samles en gang om måneden. Et lokaludvalgsmøde starter med ”Tilhørernes punkt”. Her kan du møde op og få lokaludvalget i tale, hvis du har noget på hjerte. 

Vær med i et fagudvalg

Hvis man har interesse i at blive involveret i lokaludvalgets arbejde, er det muligt at deltage i et fagudvalg - også hvis man ikke sidder i lokaludvalget. 

Fagudvalgene beskæftiger sig med specifikke områder, fx kultur, sundhed, miljø, sociale forhold og meget andet. 

Første uge i juni afholdes der åbne møder i lokaludvalgets fagudvalg, hvor alle er velkomne til at komme forbi og se hvad udvalgene arbejder med. 

Læs meget mere om lokaludvalgets arbejde og dine muligheder for at deltage på lokaludvalgets hjemmeside: www.2700lokaludvalg.dk

Asger Leick

Asger Leick

Fritidsjob og Fælleshaven

Telefon: 29 46 55 89 E-mail: