Oversigt over julehjælp (opdateres)

09. oktober 2018

JULEHJÆLP

Her kan du se steder, hvor du kan søge julehjælp. Siden her opdateres i takt med, at foreninger og organisationer åbner for ansøgningerne. 

Hvis du har brug for hjælp til at søge, er du velkommen hos den boligsociale helhedsplan i Tingbjerg forum, Midtfløjene 16.  

 

Mødrehjælpen

https://moedrehjaelpen.dk/forside/soeg-julehjaelp/

Kriterier: Du skal være forælder med hjemmeboende børn under 18 år eller fast samværsaftale.

Du skal have et lavt månedligt rådighedsbeløb, der blandt andet afhænger af, hvor mange børn du har.

Mødrehjælpens socialrådgivere gennemgår budgettet i din ansøgning og vurderer på den baggrund, om dit rådighedsbeløb er så lavt, at du kan modtage julehjælp.

Du skal begrunde, hvorfor du har et særligt behov for julehjælp. Det kan være på grund af sociale, psykiske eller helbredsmæssige problemer – for eksempel en depression, skilsmisse eller dødsfald i familien, der har påvirket privatøkonomien og gør det svært at overskue hverdagen.

Du skal svare på, hvordan du har haft det de seneste to uger.

Mødrehjælpen kan kun imødekomme ansøgninger om julehjælp, hvis det rigtige ansøgningsskema er anvendt, og tilstrækkelig dokumentation foreligger.

Hvad består julehjælpen af: Mødrehjælpens julehjælp er et pengebeløb. Der gives 400 kroner pr. barn til julegave, og derudover får familien et beløb til mad på 300 kroner + 100 kroner for hvert ekstra barn. Det vil sige, at en familie med et barn får 700 kr og en familie med to børn får 1.200 kr. Man skal ikke betale skat af beløbet (jf. ligningsloven §7 stk. 22.)

Ansøgningsfrist: fra tirsdag d. 02. oktober til torsdag d. 13. december kl. 10.00

 

  •  

 

Frimurerlogen

https://www.ju67.dk/index.php/ansogning (OBS: linket virker muligvis først fra den 15. oktober)

Ansøgningsfrist: fra den 15. oktober til 1. november 2018

 

  •  

 

Børnesagens fællesråd

http://boernesagen.dk/hjaelp-til-eneforsorgere/

Kriterier: du være eneforsørger til et eller flere børn under 18 år og have brug for økonomisk hjælp. Vi støtter eneforsørgere, der modtager kontanthjælp, dagpenge, sygedagpenge, førtidspension eller en anden lav ydelse.

OBS: Børnesagens Fællesråd har valgt, at eneforsørgere, der modtager julestipendier, efterfølgende bliver henvist til rådgivning. På den måde kan Børnesagens Fællesråd både hjælpe familierne til en bedre jul, men også hjælpe dem med at få løst de bagvedliggende problemer, så famlilierne forhåbentligt ikke skal stå i kø til julestipendier næste år.

Ansøgningsfrist: fra den 9. oktober til 15. november 2018

 

  •  

 

Julehjælpen

https://www.julehjaelpen.dk/modtag

Julehjælpen formidler kontakt mellem donorer og værdigt trængende familier i hele Danmark. Du kan via Julehjælpen enten donere eller ansøge om hjælp i form af legetøj, tøj, gavekort og alle de mange andre genstande, der bliver doneret af private samt virksomheder. De frivillige bag Julehjælpen kommer ikke i direkte kontakt med donationerne, men formidler blot kontakten mellem donor og ansøger

 

  •  

 

Børnenes Kontor

http://boernenes-kontor.dk/ansoeg-om-hjaelp/

Ansøgningsfrist: Ansøgningsskemaer fås hos klasselæreren eller på skolens kontor fra uge 39. Skemaet udfyldes og afleveres på skolen igen, så Børnenes Kontor har det senest mandag den 29. oktober 2018.

Svar og udleveringskort udsendes fra Børnenes Kontor i uge 50 (midt i december).

Julehjælpen består af og uddeles: Julehjælp uddeles den 22. december som en stor julekurv med 20 kg god julemad og knas

Mette Nowak

Mette Nowak

Beboerrådgiver

Telefon: 30 34 20 35 E-mail:
Gert Korvig

Gert Korvig

Leder af boligsocial indsats pr. 1. juni

Telefon: 2399 2609 E-mail:

Relaterede seneste