Oversigt over julehjælp

09. oktober 2018

JULEHJÆLP

Her kan du se steder, hvor du kan søge julehjælp. Siden her opdateres i takt med, at foreninger og organisationer åbner for ansøgningerne. 

Hvis du har brug for hjælp til at søge, er du velkommen hos den boligsociale helhedsplan i Tingbjerg forum, Midtfløjene 16.  

 

Mødrehjælpen

https://moedrehjaelpen.dk/forside/soeg-julehjaelp/

Kriterier: Du skal være forælder med hjemmeboende børn under 18 år eller fast samværsaftale.

Du skal have et lavt månedligt rådighedsbeløb, der blandt andet afhænger af, hvor mange børn du har.

Mødrehjælpens socialrådgivere gennemgår budgettet i din ansøgning og vurderer på den baggrund, om dit rådighedsbeløb er så lavt, at du kan modtage julehjælp.

Du skal begrunde, hvorfor du har et særligt behov for julehjælp. Det kan være på grund af sociale, psykiske eller helbredsmæssige problemer – for eksempel en depression, skilsmisse eller dødsfald i familien, der har påvirket privatøkonomien og gør det svært at overskue hverdagen.

Du skal svare på, hvordan du har haft det de seneste to uger.

Mødrehjælpen kan kun imødekomme ansøgninger om julehjælp, hvis det rigtige ansøgningsskema er anvendt, og tilstrækkelig dokumentation foreligger.

Hvad består julehjælpen af: Mødrehjælpens julehjælp er et pengebeløb. Der gives 400 kroner pr. barn til julegave, og derudover får familien et beløb til mad på 300 kroner + 100 kroner for hvert ekstra barn. Det vil sige, at en familie med et barn får 700 kr og en familie med to børn får 1.200 kr. Man skal ikke betale skat af beløbet (jf. ligningsloven §7 stk. 22.)

Ansøgningsfrist: fra tirsdag d. 02. oktober til torsdag d. 13. december kl. 10.00

 

 •  

 

Frimurerlogen

https://www.ju67.dk/index.php/ansogning (OBS: linket virker muligvis først fra den 15. oktober)

Ansøgningsfrist: fra den 15. oktober til 1. november 2018

 

 •  

 

Børnesagens fællesråd

http://boernesagen.dk/hjaelp-til-eneforsorgere/

Kriterier: du være eneforsørger til et eller flere børn under 18 år og have brug for økonomisk hjælp. Vi støtter eneforsørgere, der modtager kontanthjælp, dagpenge, sygedagpenge, førtidspension eller en anden lav ydelse.

OBS: Børnesagens Fællesråd har valgt, at eneforsørgere, der modtager julestipendier, efterfølgende bliver henvist til rådgivning. På den måde kan Børnesagens Fællesråd både hjælpe familierne til en bedre jul, men også hjælpe dem med at få løst de bagvedliggende problemer, så famlilierne forhåbentligt ikke skal stå i kø til julestipendier næste år.

Ansøgningsfrist: fra den 9. oktober til 15. november 2018

 

 •  

 

Julehjælpen

https://www.julehjaelpen.dk/modtag

Julehjælpen formidler kontakt mellem donorer og værdigt trængende familier i hele Danmark. Du kan via Julehjælpen enten donere eller ansøge om hjælp i form af legetøj, tøj, gavekort og alle de mange andre genstande, der bliver doneret af private samt virksomheder. De frivillige bag Julehjælpen kommer ikke i direkte kontakt med donationerne, men formidler blot kontakten mellem donor og ansøger

 

 •  

 

Børnenes Kontor

http://boernenes-kontor.dk/ansoeg-om-hjaelp/

Ansøgningsfrist: Ansøgningsskemaer fås hos klasselæreren eller på skolens kontor fra uge 39. Skemaet udfyldes og afleveres på skolen igen, så Børnenes Kontor har det senest mandag den 29. oktober 2018.

Svar og udleveringskort udsendes fra Børnenes Kontor i uge 50 (midt i december).

Julehjælpen består af og uddeles: Julehjælp uddeles den 22. december som en stor julekurv med 20 kg god julemad og knas

 

 •  

Tingbjerg Kirke:

Kriterier: Julehjælpen uddeles i år til børnefamilier i Tingbjerg med trængt økonomi. Enlige eller par uden børn, kan søge om en julepakke (kurv med traditionel julemad).

Hvordan søger jeg julehjælp: Skemaet ligger i holdere udenfor Diakoniens Hus og ved kirken og skal udfyldes og afleveres personligt til præst Mette Basbøll efter forudgående aftale eller på følgende datoer:

Onsdag d. 21. november kl. 16-17.30

Fredag d. 23. november kl. 10-11.30

 •  

Dansk Folkehjælp

https://www.folkehjaelp.dk/det-goer-vi/frivilligt-socialt-arbejde/julehjaelp/

Kriterier: For at kunne komme i betragtning til hjælp gennem Dansk Folkehjælp, skal man opfylde følgende kriterier:

- være enlig (ved Feriehjælp kan man være samboende/gift forsøger)

- være på én af følgende overførselsindkomster: Kontanthjælp, Ledighedsydelse, ressourceydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, revalideringsydelse, sygedagpenge, førtidspension, SU, uddannelseshjælp, uddannelsesydelse eller integrationsydelse

- have hjemmeboende børn under 18 år.

Alle ansøgninger bliver verificeret af de sociale myndigheder i ansøgerens bopælskommunerne. 

Hvad består julehjælpen af:

Kolonialvarekurv eller gavekort til REMA 1000, værdi 500 kr.

 1 x gavekort til børnene til Fætter BR værdi, 500 kr.

 1 x gavekort til børnene til SPORTMASTER, værdi 500 kr

 •  

Blå Kors

https://www.blaakors.dk/indsatsomraader/jul/julehjaelp

Kriterier: Blå Kors giver julehjælp til familier på overførselsindkomst, som mangler penge til gaver og mad.  Familier og personer, som i forvejen har tilknytning til Blå Kors` arbejde i form af f.eks. væresteder, bo- og behandlingstilbud, TUBA, Barnets Blå Hus og Blå Kors' lejre, vil blive prioriteret først. Julehjælpen gives kun til familier med hjemmeboende børn under 18 år

Hvad består julehjælpen af:

Vores hjælp består af to gavekort:

•Et på 400 kr. til køb af mad

•Et på 200 kr. til køb af julegaver i Blå Kors Genbrug

Ansøgningsfrist: 30. november 2018

 •  

Frelsens Hær

https://www.frelsenshaer.dk/

Ansøgningsfrist den 30. november 2018

 •  

Røde Kors

https://www.rodekors.dk/jul/soeg-julehjaelp

Kriterier: Røde Kors uddeler fortrinsvist julehjælp til økonomisk trængte børnefamilier. I de fleste tilfælde har vi et samarbejde med kommunen, der hjælper med at vurdere, hvilke familier der har mest brug for julehjælpen.

Har du og din familie brug for julehjælp i 2018, skal du kontakte din lokale Røde Kors afdeling, der kan svare dig på, hvordan du ansøger om julehjælp. Se hvordan i linket.

Hvad består julehjælpen af: Julehjælpen varierer fra afdeling til afdeling, men består hovedsagligt af et gavekort til COOP på en værdi af 800 kr. eller en julekurv med lækre julevarer.

 •  

Logen Concentus under Serapions Ordenen

http://www.julepakke.dk/

Kriterier: Ansøgerne skal have hjemmeboende børn på 15 år og derunder. Derudover skal de have et så lavt rådighedsbeløb at hverdagen og økonomien er svær at overskue.

Hvad består julehjælpen af: En julepakke, der indeholder fødevarer og lækkerier til juleaften og til juledagene.

 •  

Kirkens Korshær:

http://kkdrejervej.dk/julehjaelp-2017/

Kriterier: Julehjælp fra Kirkens Korshær Drejervej bliver uddelt til børnefamilier. Det vil altid være vore rådgivere, som vurderer, om du kan få tildelt julehjælp ud fra følgende: 

GRUPPE 1:

* Økonomisk trængte eneforsørgere, der modtager kontanthjælp, førtidspension eller anden overførselsindkomst

* Eneforsørgere, der udover en anstrengt økonomi har sociale udfordringer i hverdagen

* Alle børn i familien er født ml. 2003 og 2018 (ml. 0 og 15 år)

GRUPPE 2:

* Familier, som har tilknytning til Kirkens Korshær Drejervej, og har deltaget i vores tilbud igennem længere tid, kan blive indstillet af Kirkens Korshær

Hvordan søger jeg julehjælp?

Mød op til samtale i uge 46 (12. november - 16. november)

Mandag til fredag mellem kl. 10 -13

Du SKAL medbringe til samtalen:

 Dokumentation i form af:

• sundhedskort – også på børnene

• aktuel månedlig indkomst

• børnetilskud fra Udbetaling Danmark

 Hvis du ikke har dokumentation med, kommer du ikke i betragtning.

 

Mette

Mette

Beboerrådgiver

Telefon: 30 34 20 35 E-mail:
Gert Korvig

Gert Korvig

Leder

Telefon: 23 99 26 09 E-mail: