Radonmålinger i fsb Tingbjerg

14. november 2018

Afdelingsmødet har onsdag d. 5. september 2018 i fsb har besluttet at lave radonmålinger på fsb’s bygninger i Tingbjerg.

Læs folderen "Måling af radon i din bolig" her

Vi ønsker derfor at hører fra beboere, der kunne tænke sig at deltage frivilligt i målingen.

Vi skal brug målinger fra st. etagen og 2. sal i hver opgang, og målerne skal ligge i alle

Opholdsrum i 2 til 2 1/2 måned.

Måleren har en radius på ca. 6 cm. (Se billede)

Er du interesseret i at deltage? Så kontakt ejendomskontoret i åbningstiden.

Begrundelse for forslaget

Radon er en naturligt forekommende gasart, der trænger ind i bygninger og påvirker indeklimaet. Radon kommer fra undergrunden og kan via revner og sprækker i bygningen trænge ind i boligen. Radon i høje mængder kan være sundhedsskadeligt.

Administrationen har screenet fsb’s afdelinger for at vurdere risikoen for, om afdelingerne kan have for høje niveauer af radon. Det vurderes ikke at være en stor risiko i etagebyggeri i København. Administrationen kan dog ikke udelukke, at enkelte afdelinger har for høje niveauer af radon i luften.

Derfor foreslås det, at der måles for radon i afdelingerne. Hvis forslaget vedtages, skal der måles i afdelingerne i perioden november 2018 til februar 2019.

En radonmåling foretages ved, at der opsættes forseglede målere i en lejlighed i stueetagen samt en lejlighed på øverste etage. Man måler også i lokaler i kælder og stueplan, hvor medarbejdere opholder sig i mere end 2 timer dagligt. Der måles i hver opgang.

Hvis målingen viser et for højt niveau af radon, skal en teknikker vurdere, hvordan niveauet kan sænkes.

Jack

Jack

Driftsleder

Telefon: 38 27 90 00 E-mail: