Hvornår sker der noget?

07. marts 2019

Illustration af overordnet tidsplan fra ”Håndbog om Tingbjerg Byudvikling 2018”

Tingbjerg Byudvikling vil blive gennemført henover mange år, og for de
fleste af indsatserne vil der gå et stykke tid med planlægning, før den
fysiske forandring sker.

Men allerede i 2018 åbnede et nyt Bibliotek/Kulturhus ved Skolesiden og byggeaktivitet i starten af Ruten, vil frem imod slutningen af 2019 omdanne Lille Torv til ”Bygården”, der er også vedtaget en lokalplan for Store Torv, og et nyt byggeri forventes igangsat i starten af 2020.

Derudover vil den største opgave i 2019 være at planlægge de øvrige spor i
byudviklingen, nemlig de bedre forbindelser, de private boliger mellem
husene og bedre uderum, samt udviklingen af de kommunale institutioner
- alle de spor indgår i den lokalplanlægning, der blev igangsat for Tingbjerg i starten af 2019.