Kommunale tilbud

10. marts 2019

Illustration af skoleudvidelsen mod Ruten fra ”Tingbjerg-Husum Byudviklingsstrategi”

Når der kommer over 1000 nye familier til Tingbjerg, bliver der behov for nye og forbedrede kommunale tilbud, der kan rumme de mange nye beboere. Som en del af byudviklingen samarbejder kommunen,  boligorganisationerne og NREP om at sikre kommunale tilbud til alle aldre.

Plejecenter: På Store Torv opføres der et nyt moderne plejecenter med 125 boliger, som en del af det nye byggeri, der skal planlægges i løbet af 2019. Tingbjerghjemmet, der blev renoveret i 2010, og som rummer 55 plejeboliger, vil fortsætte.

Børneinstitutioner: Når der kommer flere boliger og dermed flere mennesker i Tingbjerg, vil der blive brug for at gøre plads til flere børn i Tingbjergs børneinstitutioner – det giver en unik mulighed for, at kommunen kan lægge en samlet plan for at opgradere og bygge nye kommunale institutioner til glæde for alle Tingbjergs børn. Dette arbejde er i fuld gang, og vil blive fastlagt parallelt med lokalplanlægningen for Tingbjerg.

Fritidstilbud: I arbejdet med at koordinere kommunale tilbud indgår også kommunens fritidstilbud – herunder fritidsordningen og fritidsklubber for børn og unge indenfor forskellige aldersgrupper.  De endelige beslutninger omkring eventuelle fornyelser og nybyggerier, vil blive fastlagt parallelt med lokalplanlægningen for Tingbjerg.

Skolen: Der er med budget 2017 afsat midler til en helhedsrenovering af Tingbjerg skole. Derudover regner Kommunen på hvor mange skolebørn, der skal være plads til på Tingbjerg Skole i fremtiden, og om skolen skal udvides. Den endelige beslutning omkring udvidelse, og evt. ændringer i skolestrukturen, træffes parallelt med lokalplanlægningen af Tingbjerg.