2017

10. marts 2019

”Lokalplan på vej for Store Torv”, Brønshøj-Husum Avisen, 24.oktober 2017: https://bha.dk/2017/10/lokalplan-paa-vej-for-store-torv/

”Borgermøde om ny lokalplan for Lille Torv”, Brønshøj-Husum Avisen, 23.maj 2017: https://bha.dk/2017/05/borgermoede-om-ny-lokalplan-for-lille-torv/

”Forslag til lokalplan for Lille Torv”, Brønshøj-Husum Avisen, 21.april 2017: https://bha.dk/2017/04/forslag-til-lokalplan-for-lille-torv/