INFORMATIONSMØDE OM UDVIKLINGSPLANEN TIL MINISTERIET

27. marts 2019

10. april 2019 kl. 19-21 / Idrætshallen, Tingbjerg Skole

> SE INVITATIONEN HER: 

På baggrund af den strategi, der blev præsenteret på et informationsmøde i Kulturhuset d.8.januar 2019 og en ny områdeafgrænsning, har boligorganisationerne og kommunen nu et udkast til udviklingsplanen klar. 

På informationsmødet d.10,.april, kan du høre mere om indholdet af udviklingsplanen til ministeriet og det vil det være muligt at få en kopi af udkastet på mødet. Vores private samarbejdspartnere vil derudover give en status på de private boliger, der i øjeblikket bliver bygget og planlægges opført i Tingbjerg.

Tingbjerg Byudvikling

Tingbjerg Byudvikling

E-mail: