Nyt om udviklingsplanen til ministeriet

30. april 2019

Der var et flot fremmøde, da fsb og SAB afholdt et fælles informationsmøde om udviklingsplanen d.10.april – ca. 130 beboere deltog i mødet. Siden mødet har udviklingsplanen været til behandling i både SAB’s og fsb’s repræsentantskab – d. 24. og 25. april. Den blev vedtaget i begge repræsentantskaber, og næste skridt er politisk behandling i kommunen, inden udviklingsplanen skal sendes ind til ministeriet d.1. juni i år.

Opsamling på informationsmødet er nu online

På informationsmødet d.10.april blev der stillet og besvaret en lang række spørgsmål, som uddyber udvliklingsplanen. Spørgsmål og svar har vi samlet i et dokument, og du kan finde opsamlingen og de oplæg, der blev præsenteret på informationsmødet her på siden under "Byudvikling" > "Beboerinformation" > "Opsamlinger"

På mødet var det muligt at få udleveret printede versioner af ”Tingbjerg Byudviklingsplan 2018-2025” og ”Udkast til udviklingsplan for Tingbjerg/Utterslevhuse” – Byudviklingsplanen er tilgængelig her på siden under "Byudvikling" > "Baggrund" > "Vedtagne dokumenter". Udkastet til udviklingsplanen til ministeriet kan hentes i Tingbjerg Forum og i udstillingen om byudviklingen, når den genåbner – eller skriv til byudvikling@tingbjerg.com 

SAB og fsb står sammen om udviklingsplan for Tingbjerg

Fælles pressemeddelse udsendt af fsb og SAB.

Tingbjerg er på ghettolisten og siden den 1. december 2018 kategoriseret som en ’hård ghetto’. Derfor skal Ministeriet for Transport-, Bygnings- og Boligministeriet senest den 1. juni 2019 modtage en udviklingsplan, der beskriver, hvordan antallet af almene familieboliger i Tingbjerg bliver bragt ned til 40 %.

SAB’s repræsentantskab og fsb’s repræsentantskab har begge netop stemt ja til en fælles udviklingsplan for Tingbjerg. Den tager udgangspunkt i de planer og visioner, som SAB og fsb og samarbejdspartnere allerede har arbejdet med i de sidste 5-6 år. Tingbjerg skal fortsat udvikles som en grøn, aktiv og åben boligby.

”Jeg er stolt af, at SAB’s repræsentantskab har stemt ja til en udviklingsplan, hvor vi holder fast i at udvikle Tingbjerg. Vi skaber en varieret boligmasse, der kan sikre en mangfoldighed af beboere. Vi bevarer antallet af almene boliger i området, og vi frasælger ikke. Med beslutningen bestemmer vi selv, hvordan vi når regeringens krav om 40 % almene boliger. Bedre kan vi ikke gøre den inden for de rammer, lovgiver har sat,” siger John Bøgelund Sørensen, formand for SAB.

”fsb’s repræsentantskabs ja betyder, at fsb er med til at udvikle Tingbjerg sammen med vores samarbejdspartnere. Vi har mange ønsker og visioner for Tingbjerg. Dem har vi arbejdet med de seneste 5-6 år, og det vil vi selvfølgelig gerne fortsætte med. Vi ønsker nemlig, at Tingbjerg om 10-15 år har flere beboere, nye boligformer, et mere varieret by- og butiksliv, flere veje ind og ud af området og bedre offentlig transport. Noget der vil være til glæde for alle, der bor i Tingbjerg,” siger fsb’s formand Steen Søndergaard Thomsen.
 

Tingbjerg Byudvikling

Tingbjerg Byudvikling

E-mail: