Træregistrering i maj måned

Fra på mandag d.6.maj og de efterfølgende uger vil 4-5 fagpersoner bevæge sig rundt i Tingbjerg for at vurdere træerne. Registreringen er en del af lokalarbejdet, hvor Københavns Kommune stiller krav om at alle træer i Tingbjerg skal vurderes. At et træ vurderes er altså ikke det samme som at det påvirkes af at der skal bygges nye private boliger. 

• Alle træer på veje, i haverum, private haver, institutionshaver inden for Tingbjerg vurderes ift biologisk stand
• Hvis træerne er over 20 år gamle og de vurderes at kunne leve mere end 25 år endnu, noteres specifikke informationer på fx højde, stammediameter, art mv.

Tingbjerg Byudvikling

Tingbjerg Byudvikling

E-mail: