Ny information til beboerne i rækkehusene på Langhusvej

Skrevet af Bjarne Larsson adm. direktør fsb
Lagt op af Benita R. tingbjergforum@kab-bolig.dk

Her kan du læse brevet, som er omdelt til beboerne i rækkehusene på Langhusvej, fra fsb's direktion:

Udviklingsplan for Tingbjerg og fremtiden for rækkehusene

Kære Beboer

Jeg skriver til dig for at fortælle, at de beboervalgte i fsb nu har vedtaget en udviklingsplan for Tingbjerg. En del af den plan er, at rækkehusene på Langhusvej bliver revet ned. Det vil påvirke din hverdag, men ikke endnu. I de næste cirka to år kan du blive boende, som du har gjort indtil nu.

Det er planen at bygge cirka 130 boliger på Langhusvej. Ligesom i dag, vil der være 42 almene boliger med handicapvenlig indretning. Du kan flytte ind i en af dem, når de står klar. Du skal genhuses, mens vi bygger. Det bliver i en handicapvenlig bolig, hvis du har behov for det. Boligen vil ligge i Tingbjerg eller så tæt på som muligt.

Udviklingsplanen er vedtaget i fsb. Før den er gældende skal  Københavns Kommune og staten godkende den. Vi har ikke præcis tid for, hvornår de er klar.

Kom til dialogmøde 17. juni kl. 17-19

Sæt kryds i kalenderen 17. juni kl. 17-19. Her kan du spørge ind til udviklingsplan, genhusning osv. fsb’s administration står klar til at svare efter bedste evne. Du får en invitation med tid og sted.

Du er velkommen til at kontakte beboerkonsulent Mohammed Al Muhandes, hvis du har spørgsmål inden mødet. mohmu@fsb.dk / Tel: 3376 8393, hverdage fra kl. 8-9.

Med venlig hilsen

Bjarne Larsson

adm. direktør 

Tingbjerg Byudvikling

Tingbjerg Byudvikling

E-mail: