ingen problemer med radon i afd. 43

Vi har nu svar på radonmålingerne i Tingbjerg 1, afd. 43
Der er ikke målt forhøjet radon hos os

Skrevet af fsb / drift, byg og jura
Lagt op af Benita R. tingbjergforum@kab-bolig.dk

Flere beboere har haft radonmålere i deres hjem hen over vinteren. Der er ikke målt forhøjet radon nogen steder.

Der er ingen problemer med radon i Tingbjerg I, afd. 43. Der er målt for radon hen over efterår 2018 og vinter 2019. Resultatet foreligger nu, og der er ingen boliger, hvor grænseværdien er over 100 Bq/m3, som er det, man måler radon i.

De beboere, som har haft målere i deres hjem, har fået brev i postkassen med resultatet.

Vi afventer at få data fra Tingbjerg 2, afd. 50, så snart vi har data, kommer der information.

Benita

Benita

Sekretær, fsb

Telefon: 38 27 90 00 E-mail: