Resultat af radonmåling i afd. 50 Tingbjerg II

13. august 2019

Resultat af radonmåling i afd. 50 Tingbjerg II

Kære beboere

På afdelingsmødet 5. september 2018, blev det besluttet at undersøge for evt. radon i boligerne i jeres afdeling.

Radon måles i Bq/m3 og vi har målt i vinteren 2018-2019 i 117 ud af afdelingens 680 boliger.

Resultatet foreligger nu og i langt hovedparten af boligerne ligger niveauet under de 100 Bq/m3, men i 8 boliger er der målt forhøjede radonværdier mellem 100 og 250 Bq/m3.

Målingerne i jeres afdeling er ikke akut farlige, men Sundhedsstyrelsen og Dansk Miljøanalyse anbefaler, at niveauet bør være under 100 Bq/m3, og vi skal derfor minimere, hvor meget radon der kan sive op i boligerne i afdelingen.

Radon kommer fra undergrunden, så vi ser på tætning af rør, udluftning og evt. andre bygnings­fysiske forbedringer.

Vi har hyret en ekstern rådgiver, der hjælper os med dette arbejde.

Der hvor der er målet forhøjede radonværdier, har de pågældende beboere modtaget særskilt information. Disse beboere er også inviteret til et orienterings­møde den 21. august 2019. På orienteringsmødet vil vi fortælle mere om, hvad vi undersøger for, om vi har brug for at få adgang til flere boliger og hvad vi tror der skal til, for at vi kan minimere radonniveauet.

Når vi er færdige med de bygningstekniske tiltag, vil vi igen måle for radon, så vi er sikre på, at vi har fået sænket niveauet.

Du kan læse mere om radon på Tingbjerg Forums hjemmeside via dette link:

http://tingbjergforum.dk/node/3120

Med venlig hilsen

Claus Robl

Områdeleder 

Helle

Helle

Sekretær, SAB

Telefon: 38 27 90 00 E-mail: