Målinger af PCB i fsb afd. 43 & 50 - Udføres i efteråret

12. september 2019

Skrevet af Marianne Bjerborg, fsb / Kommunikation og ledelsessekretariat
Lagt op af Benita R., tingbjergforum@kab-bolig.dk

Vi skal have målt, om der er PCB i luften

I løbet af de næste måneder måler vi, om der er PCB i luften. Vi måler ikke hos alle, men hvis vi skal ind hos dig, får du en varsling. Hvis der er et problem med PCB vil afdelingen få besked.

Vi har tidligere skrevet, at der er mistanke om PCB i malingen her i afdelingen. Risikoen var vurderet ud fra byggeår eller renoveringsår. Nu skal vi måle, om der er PCB i luften i boligerne.

Ikke alle boliger

Vi måler ikke i alle boliger, men vælger en række boliger ud fra placering og størrelse. Hvis vi skal ind i din bolig, får du en varsling seks uger før, vi kommer. Du får også en folder, som fortæller, hvad du skal gøre.

fsb har få bygninger, der er opført i den periode, hvor PCB blev brugt mest. Derfor tror vi ikke, at der er høje koncentrationer. Men vi vil være sikre på, at ingen er udsat for PCB over Sundhedsstyrelsens anbefalinger i deres hjem. Derfor måler vi.

Lysstofrør og plan for afhjælpning

Hvis der er gamle lamper med lysstofrør på fællesarealerne, tjekker jeres driftsleder også, om de indeholder PCB.

Vi laver en plan for afhjælpning, når vi har målingerne fra de 19 boligafdelinger i fsb, som vi måler i. Det bliver i foråret 2020 med mindre vi finder noget akut.

Læs om PCB i Teknologisk Instituts faktaark her

Det er fsb’s organisationsbestyrelse, der har besluttet, at vi skal måle for PCB. Udgiften til målingen er dækket af fsb’s dispositionsfond.

Jack

Jack

Driftsleder

Telefon: 38 27 90 00 E-mail: