Invitation til dialogmøde vedr. Langhusvej

20. september 2019
Tid: 26. september 2019 kl. 17:00 - 19:00
Sted:
Pris: GRATIS

DIALOGMØDE

(English below)

Til beboerne i rækkehusene på Langhusvej

Invitation til dialogmøde

Du/ I inviteres hermed til det første af fire planlagte fælles dialogmøder på Langhusvej. Det første møde bliver afholdt:

Torsdag den 26. september kl. 17- 20

Pensionistforeningens lokaler, Ruten 20, Store Torv

Formålet med mødet er fortsat at arbejde for den gode dialog og herunder, at der følges op på tidligere afholdte dialogmøder og samtaler. Mødet er for jer beboere på Langhusvej, og drøftelsen vil derfor tage udgangspunkt i de emner, som fylder mest hos jer lige nu.

Møderne kommer som udgangspunkt til at forløbe således:

• Velkomst og rammesætning for mødet

• Drøftelse i plenum

• Pause med lidt mad ca. kl. 18-18.30

• Opsamling og aftale om det videre til næste dialogmøde mv.

Til at styre dialogen og skabe overblik på møderne, har jeg aftalt med Heidi Rosenqvist, at hun hjælper til på mødet. Heidi er uddannet erhvervspsykolog og selvstændig med firmaet Rosenqvist Erhvervspsykolog ApS. Heidi har i mange år arbejdet med proces og dialog i grupper og i virksomheder, og hun har assisteret beboergrupper i tilsvarende situationer i andre almene boligforeninger.

Udover Heidi, deltager jeg på mødet. Jeg er er ansat som konfliktmægler i fsb, og har gennem den seneste tid haft kontakt med flere af jer på Langhusvej for at følge op på tidligere dialogmøder og for at fortsætte dialogen mellem beboere og fsb.

Vi håber på at møde så mange som muligt på mødet den 26. september.

Hvis du/I ikke har mulighed for at deltage på det første møde, så er I fortsat velkomne til at deltage på de efterfølgende møder.

Datoer for de øvrige tre møder er:

Den 3. oktober, den 22. oktober og den 31. oktober med start kl. 17.

Af hensyn til bestilling af mad og anden logistik, må I meget gerne melde tilbage til mig, om I deltager på mødet den 26. september på tsj@fsb.dk. S.U. senest den 23. september.

I er velkomne til at ringe til mig på tlf. 33768373, hvis I har spørgsmål til ovennævnte møde.

Jeg ser frem til at møde jer.

Med venlig hilsen

Tanja Storm Jensen

konfliktmægler

direkte 33768373

tsj@fsb.dk

To residents at Langhusvej

Invitation to dialogue meeting

You are hereby invited to the first of four planned joint dialogue meetings at Langhusvej. Det first meeting will be held:

Thursday 26 September from 17-20

In the facilities of Pensionistforeningen, Ruten 20, Store Torv

The purpose of the meeting is to continue working on the good dialogue and to follow up on previous dialogue meetings and talks. The meeting is held for you, who live at Langhusvej, and the starting point of the dialogue will therefore be about topics, which are important to you.

The meetings will proceed according to below agenda:

• Welcome and scope of meeting

• General discussion

• Break, with some catering, at approx. 18.00-18.30

• Recapitulation and steps towards next dialogue meeting

To handle the dialogue and create an overview Heidi Rosenqvist, who is a trained industrial psychologist, will attend the meeting. Heidi has for many years worked with process and dialogue in groups and businesses, and she has assisted in similar situations with other housing associations.

Besides Heidi, I will participate in the meeting as well. I work with conflict management in fsb and have had contact with many of you at Langhusvej in regards to previous dialogue meetings.

We hope to see as many of you as possible at the meeting 26 September 2019.

If you are not able to come to the first meeting, you are still very welcome to participate in the next meetings.

Dates for the next three meetings:

3rd October 2019, 22nd October 2019 and 31st October 2019 – the meetings start at 17.00.

With regards to catering and other logistics, please let me know, if you participate in the meeting 26 September 2019 – send an email to tsj@fsb.dk no later than 23 September 2019.

You are also welcome to call me at 3376 8373, should you have any questions regarding the meeting.

I look forward to seeing you.

Best regards

Tanja Storm Jensen

Conflict mediator

Direct no. 3376 8373

tsj@fsb.dk