Orientering vedr. jordbundsundersøgelser i hele Tingbjerg - Fra medio uge 39 til uge 42, 2019

24. september 2019

Der udføres jordbundsundersøgelser i hele Tingbjer fra medio uge 39 til uge 42 -2019

Det betyder, at der kommer mindre entreprenørmaskiner- borerigge, som skal udføre undersøgelser.

Der vil derfor kunne forekomme støj i en kort periode fra boreriggene.
I de enkelte gårdrum vil undersøgelsen kun vare 1-2 dage.

Se mere information her 

Tingbjerg Byudvikling

Tingbjerg Byudvikling

E-mail: