DE FØRSTE HAVEHUSE BLIVER BYGGET I ÅR

05. marts 2020

Skrevet af Cecilie Ellis Weber, byudvikling@fsb.dk
Lagt op af Benita R. tingbjergforum@kab-bolig.dk  

Illustrationen viser den nyeste skitse af hvordan de første havehuse kan komme til at se ud. Illustration Vandkunsten.

Teknik- og miljøudvalget har på et møde mandag d.24.februar vedtaget at NREP får lov til at opføre op til ti permanente prøveboliger på et ubebygget areal nord for Tingbjerg Skole, ejet af boligorganisationen SAB. John B. Sørensen, der er formand for SAB er begejstret for at beboerne nu får mulighed for at se, hvad de nye private havehuse kan tilbyde, og hvordan de kan spille sammen med de nuværende boliger og passe ind i omgivelserne:

- Det er helt centralt for SAB, at beboerne kan se, hvordan næste fase af udviklingen af Tingbjerg rent faktisk kommer til at se ud. Det er svært at forestille sig forandringer ud fra planer og skitser. Så vi er rigtig glade for at Teknik- og Miljøudvalget sætter hurtigt skub i at få bygget de første prøveboliger.

I løbet af november og december har projektets rådgiverteam gennemført en inddragelsesproces, hvor nuværende beboere gennem oplæg, dialog, modeller m.m. er blevet oplyst om det kommende projekt. På baggrund af dialogen har NREP også kunnet kvalificere projektet mest muligt i forhold til beboernes ønsker. Og det har været vigtigt ifølge byudviklingsdirektør hos NREP Jens Kramer Mikkelsen:

- Der var blandt de fremmødte beboere stor interesse for prøveboligerne. Flere har bedt om at blive skrevet op på interesselisten, og andre er kommet med idéer til indretning af boligerne og uderummene. Så det er godt, at vi allerede nu kan tage hul på den langsigtede udvikling af Tingbjerg. Boligerne vil være de første ejerboliger i Tingbjerg og de vil gøre det muligt for mennesker med helt almindelige indkomster at eje deres egen bolig kun 8 km fra Rådhuspladsen. De første ti boliger skal vise ambitionsniveauet for de nuværende beboere, og samtidig være et første trækplaster for dem, der overvejer at flytte ind i det nye Tingbjerg.  

Nu skal prøveboligerne tegnes færdigt, og de forventes opført i anden halvdel af 2020.

Du kan læse mere om de første havehuse her: http://tingbjergforum.dk/node/3449

Og se en film om projektet her: http://tingbjergforum.dk/node/3457

Tingbjerg Byudvikling

Tingbjerg Byudvikling

E-mail: