Aflysning! Afdelingsmødet den 1. april for de 5 afdelinger i SAB er aflyst og udsat indtil videre.

12. marts 2020

KAB har truffet følgende beslutning.

“På baggrund af sundhedsmyndighedernes udmelding om forebyggelse af smitte med Coronavirus, vil alle afdelingsmøder de kommende 14 dage i SAB’s afdelinger blive udskudt på ubestemt tid.

Da afdelingsmødet skulle behandle budget for det kommende driftsår med virkning pr. 1. august 2020 – vil en eventuel huslejestigning blive varslet med forbehold for afdelingsmødets endelige godkendelse, når mødet kan gennemføres.”

Warsan Dirie

Bestyrelsesmedlem

E-mail:

Fotografen er på vej