Velkommen til Tingbjergs nye lokale byudviklingsteam!

Skrevet af Cecilie Ellis Weber, Proceskonsulent, Team by- og boligudvikling Center for byggeri og byomdannelse
Lagt op af Benita R. tingbjergforum@kab-bolig.dk

I den kommende måned byder vi 3 nye kolleger velkommen i Tingbjerg Forum.
De 3 bliver Tingbjergs nye lokale byudviklingsteam. De skal især arbejde med beboerinvolvering og kommunikation – særligt i forhold til gårdrummene og de kommende nybyggerier i Tingbjerg. Ansættelserne er støttet af Landsbyggefonden.

Hermed følger en kort præsentation af de 3 nye kolleger:

Peter Melbye Andersen bor på Nørrebro i København og er uddannet urbanist (byplanlægning). Peter har stor viden om hvordan man kan bruge teknologi i byudviklingen. Han har arbejdet med luftkvalitet, mobilitetsplanlægning og cirkulær økonomi i Københavns kommune og senest med klimaplanlægning for en ny grøn og bæredygtig bydel i Køge.
Peter starter i Tingbjerg Forum d. 15. maj 2020

Annemette Fredslund Aagaard bor i Lyngby og er uddannet landskabsarkitekt. Annemette har stor erfaring med at realisere bæredygtige byrums- og landskabsprojekter i tæt dialog med brugerne. Hun har bl.a. arbejdet med bynatur og udviklingen af Kirkegårdene i København og med at udvikle haverum, byrum, legepladser og infrastruktur i Farum og Rødovre.
Annemette starter i Tingbjerg Forum d. 1. juni 2020

Ingrid Branner bor i Vanløse og er uddannet etnograf. Ingrid har haft succes med at skabe synlighed og nye fællesskaber omkring hverdagssager. Hun har været drivkraften bag ”Danmark Spiser Sammen” og ”Folkebevægelsen mod Ensomhed” i Ældre Sagen, og som boligsocial koordinator i Bo-Vest er hun bl.a. lykkedes med at få beboerne med i et stort affaldssorteringsprojekt.
Ingrid starter i Tingbjerg Forum d. 1. juni 2020

Tingbjerg Byudvikling

Tingbjerg Byudvikling

E-mail: