Oprydning i Tingbjerg - Sko, skoreoler og Cykler på fælles arealer

Lagt op af Benita R. tingbjergforum@kab-bolig.dk 

Desværre har firmaet vi har sat i gang med cykeloprydning og fjernelse af effekter fra trapperne svigtet os. Derfor starter vi forfra med nyt firma og ny tidshorisont. Se nedenfor her.

Sko og skoreoler + andre effekter fjernes fra trapperne

Da det ikke er tilladt at have sko, skoreoler med videre stående på trapperne, vil dette blive fjernet nu, og fremadrettet uden yderligere varsling.

Cykeloprydning

Det er nu tid for cykeloprydning i Tingbjerg. Det vil sige fjernelse af alle gamle "cykellig" -som ikke benyttes længere - fra cykelkældere og på gaden.

Tidshorisont:

Fsb afd. 43
Mærkater sættes på cykler           6. - 10. juli
Cykler indsamles fra området      27. - 31. juli

Fsb afd.50
Mærkater sættes på cykler           29. juni - 3. juli
Cykler indsamles fra området      20. - 24. juli

SAB afd. 1
Mærkater sættes på cykler           13. - 17. juli
Cykler indsamles fra området      3. - 7. august

SAB afd. 2 & 3
Mærkater sættes på cykler           20. - 24. juli
Cykler indsamles fra området      10. - 14. august

SAB afd. 4 & 5
Mærkater sættes på cykler           27. - 31. juli
Cykler indsamles fra området      17. - 21. august


 

Hvis din cykel ikke skal fjernes, bedes du fjerne mærkaten fra din cykel.

Hvis du mangler din cykel kan vi have fjernet den. Henvend dig på Tingbjerg Ås 1, Containergården hver onsdag fra d. 22. juli mellem kl. 10.00-11.00 for udlevering af cykel. Max opmagasinering 1 måned fra d. 22. juli

Torben

Torben

Driftslederassistent

Telefon: 38 27 90 00 E-mail: