Miljøundersøgelse i forbindelse med vejforbindelse mellem Tingbjerg og Husum i uge 30

Lagt op af Benita R. tingbjergforum@kab-bolig.dk

Vejdirektorartet laver miljøundersøgelse af ny vej forbindelse mellem Tingbjer og Husum i uge 30.

Der foretages opmåling på arealer og der  vil være landmålere i området. 

Der bliver etableret målepunkter, både i form af jernrør i jorden og bolte og plader i belægninger og bygninger med mere.

Punkterne tilstræbes placeres, så de er til mindst mulig gene.

Punkterne skal tjene som grundlag for opmåling igennem hele projektforløbet, og det er derfor vigtigt, at de ikke går tabt eller bliver beskadiget.

For mere information klik her 

Tingbjerg Byudvikling

Tingbjerg Byudvikling

E-mail: