Komplet oversigt over julehjælp 2020

03. november 2020

Se den (lange) oversigt over alt julehjælp


Vores beboerrådgivere Mette og Rebecca hjælp dig, hvis du har spørgmål eller brug for hjælp.

Kontakt Mette på 30 34 20 35

Kontakt Rebecca på 40 49 85 67

 
 

JULEHJÆLP

Tingbjerg Kirke: Vi har julehjælp til familier med børn. Derudover kan også enlige og ældre blive skrevet op til en julekurv fra logen. Kriterier: trængende familier eller værdi trængende individer kan søge om julehjælp

Hvordan søger jeg julehjælp: Man søger ved at kontakte Præsten Mette Basbøll. Tlf. nr.: 51210524 e-mail: mba@km.dk

Hvad består julehjælpen af?: enten i en julekurv, penge, eller en julegave (afhængig af behov/ønsker fra ansøger). Vi prøver igen med et gavetræ – hvor børn an ønske sig en gave og andre kan købe gaven til dem anonymt.

Frist: d. 27. november

***

Dansk Folkehjælp: https://www.folkehjaelp.dk/det-goer-vi/frivilligt-socialt-arbejde/julehjaelp/

Kriterier: For at kunne komme i betragtning til hjælp gennem Dansk Folkehjælp, skal man opfylde følgende kriterier:

•være enlig forsørger

•være på én af følgende overførselsindkomster: - Kontanthjælp - Ledighedsydelse - Ressourceydelse - Midlertidig arbejdsmarkedsydelse - Revalideringsydelse - Sygedagpenge - Førtidspension - SU - Uddannelseshjælp - Uddannelsesydelse - Integrationsydelse

•have hjemmeboende børn under 18 år.

Alle ansøgninger bliver verificeret af de sociale myndigheder i ansøgerens bopælskommunerne. Dermed sikre vi, at det er dem, der trænger mest, der får hjælp.

Hvad består julehjælpen af: Dansk Folkehjælps Julehjælp består af en Kolonialvarekurv eller gavekort til REMA 1000 til en værdi af 500 kr. samt gavekort fra GoGift til værdi af 1.000 kr. til køb af julegaver til børnene.

Frist: 30. november.

***

Blå Kors: https://www.blaakors.dk/det-goer-vi/jul/julehjaelp

Kriterier: familier på overførselsindkomst. Familier, som i forvejen har tilknytning til Blå Kors' arbejde i form af f.eks. væresteder, bo- og behandlingstilbud, TUBA, Barnets Blå Hus, Blå Kors' sommer- og julelejre samt familienetværk i samarbejde med kirker, vil blive prioriteret først. Julehjælpen gives kun til familier med hjemmeboende børn under 18 år.

Hvad består julehjælpen af: Et på 400 kr. til køb af mad Et på 200 kr. til køb af julegaver i Blå Kors Genbrug I København bliver julehjælpen uddelt som en kurv med julemad m.m.

Ansøgningsfrist: d. 26.11.20

***

Frelsens Hær: https://ssl03.fhportal.dk/Julehjaelp2019/

Kriterier: Det eneste kriterie for at kunne modtage julehjælp, er familiens finansielle situation.

Ansøgningsfrist d. 30.11.20

***

Røde Kors: https://rodekors.formstack.com/forms/julehjaelp2020

Kriterier: Røde Kors uddeler fortrinsvist julehjælp til økonomisk trængte børnefamilier. I de fleste tilfælde har vi et samarbejde med kommunen, der hjælper med at vurdere, hvilke familier der har mest brug for julehjælpen.

Hvad består julehjælpen af: Julehjælpen varierer fra afdeling til afdeling, men består hovedsagligt af et gavekort til COOP på en værdi af 800 kr. eller en julekurv med lækre julevarer.

Frist: ?

***

Julehjælpen https://julehjaelpen.dk/sog-julehjaelp-hos-julehjaelpendk

Kriterier: Hos Julehjælpen.dk kan alle økonomisk trængte familier med børn under 18 år søge om julehjælp. Det er ikke et krav for Julehjælp.dk, at der er tale om hjemmeboende børn, eller at man har sit barn juleaften. Vi ved, at forældre med delebørn også ønsker at holde en juleaften, selvom det ikke nødvendigvis bliver den 24. december.

Hvad består julehjælpen af: julekurve/gavekort

Frist: 13 december 2020 kl. 23.59

***

Mødrehjælpen: https://moedrehjaelpen.dk/forside/soeg-julehjaelp/?gclid=EAIaIQobChMIqovZ_7vD5QIVTZSyCh1Q5w3zEAAYAiAAEgJ4AvD_BwE

Kriterier: Børnefamilier, der står i en svær økonomisk og social situation.

Hvad består julehjælpen af?: Hjælpen består af et legat, der beregnes ud fra antal børn i familien. Man kan søge om 500 kr. pr. barn i familien, der er under 18 år. Man kan søge op til 3 børn. Du kan ansøge om hjælp til børn, der er hjemmeboende, eller som du har en fast samværsaftale på.

Frist: D. 11. december 2020 kl. 12.00

***

Foreningen til støtte for mødre og børn (fædre kan også søge): https://morbarn.info/vi-stotter/

Kriterier: forsørgere og gravide kvinder. OBS fædre kan også søge!

Hvad består julehjælpen af: Beskeden økonomisk støtte til hjælp

Frist: Hjælpen kan søges helt frem til d. 1. december, men det er en god idé, at søge så tidligt som muligt.

***

Børnesagen https://boernesagen.dk/hjaelp-til-eneforsorgere/

Kriterier: For at komme i betragtning til et julestipendie skal du være eneforsørger og bopælsforælder til et eller flere børn under 18 år og have brug for økonomisk hjælp. Vi støtter eneforsørgere, der modtager kontanthjælp, dagpenge, sygedagpenge, førtidspension eller en anden lav ydelse.

Hvad består julehjælpen af: Der er tale om mindre beløb.

Frist: D. 23.11.20 kl. 23.59

***

Kjøbenhavns understøttelsesforenings legatfond https://legatfonden.dk/

Kriterier: Hjælpen gives som hjælp til selvhjælp til borgere i økonomisk nød. Man skal være værdigt trængende. Kun borgere med fast bopæl i Københavns eller Frederiksberg Kommuner kan søge om støtte hos Legatfonden.

Hvad består julehjælpen af: Der er tale om mindre beløb.

Frist: 20 november.

***

Ole Kirk’s Fond https://www.olekirksfond.dk/vores-projekter/socialt/julehjaelp/

Kriterier: Familier i sårbare situationer. Familier der ikke har råd til at holde jul.

Hvad består julehjælpen af: Forskelligt men kan være en julekurv med julegodter, overskudsmad fra dagligvareforretninger og gavekort til indkøb af julegaver til børnene.

Frist: ? ***

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rebecca Miriam Lundgaard Jensen

Rebecca Miriam Lundgaard Jensen

Beboerrådgiver

Telefon: 40 49 85 67 E-mail: