Forbedrede cykelforhold i Tingbjerg- opstart uge 8

19. februar 2021

Information fra Teknik- og Miljøforvaltningen københavn
Lagt op af Benita R., tingbjergforum@kab-bolig.dk 

I uge 8, 2021 går Teknik- og Miljøforvaltningen i gang med at forbedre cykelforholdene

i Tingbjerg.
De nye tiltag skal medvirke til at skabe bedre forbindelser

i Tingbjerg og øge tryghed og sikkerhed for cyklister i området.
Tiltagene omfatter:

• Etablering af bl.a. vejbump og cykelbaner på Langhusvej, Gavlhusvej og Terasserne

• Asfaltering af stien i Utterslevmose mellem Tingbjerg og Super cykelstien- Farumruten

• Etablering af ny busplade på Langhusvej

• Genopretning af grusstien i Gyngemosen

• Ny belysning på begge stier

• 12 nye træer på Langhusvej

Vi forventer, at anlægsarbejdet er færdigt i juli 2021

Etapeinddeling af anlægsarbejdet

Arbejdet vil blive udført i fire etaper.

• Etape 1: Asfaltering, genopretning og belysning af stier - uge 8 – 17

• Etape 2: Etablering af vejbump og udvidelse af heller på Gavlhusvej og forbedrede fodgængerforhold i svingene Langhusvej/Gavlhusvej og Gavlhusvej/Terrasserne - uge 11 – 16

• Etape 3: Etablering af vejbump, busplader og udvidelse af heller - uge16 – 21

• Etape 4: Etablering af vejbump, overkørsler og udvidelse af heller Terrasserne - uge 22 – 29

For hver etape inddrages et mindre antal p-pladser midlertidigt, som skal bruges til byggeplads og materialeoplag.

Trafikken omlægges i takt med etaperne.
Der opstilles afspærring og midlertidigskiltning i hele perioden, så det er tydeligt, hvor man kan færdes.

Midlertidig nedlæggelse busdrift i perioden 19.03-2021-28.05.2021

I forbindelse med etape 2 og 3 nedlægges busruterne 2A og 132 på Langhusvej og Gavlhusvej.

Det betyder at stoppestederne Arkaderne (Langhusvej), Fuglgavl (Gavlhusvej), Tingbjerg Kirke (Ruten), Tingbjerg Skole (Ruten) og Terrasserne (Ruten) i perioden d. 19.03.2021 – d. 28.05.2021 ikke vil blive betjent.

Busserne kører i stedet via Terrasserne, hvor der opstilles et midlertidigt busstop Terrasserne (Ruten) på Terrasserne.

Se mere information, med kort og tegninger over arbejdet her

Benita

Benita

Sekretær, fsb

Telefon: 38 27 90 00 E-mail: