VARSLING OM SÆRLIGE STØJ- OG STØVGENER I UGE 29 & 30.

Skrevet af Martin Berg Wilrik, tingbjergbyudvikling@kab-bolig.dk 

Nedrivningsfirmaet Kingo knuser betonelementer fra nedrivningen på Store Torv i ugerne 29 og 30. I tidsrummet 07.00-18.00. Naboerne er varslet.

Dette kan medføre særlige støj og støvgener i dele af perioden. For at mindske støvgenerne vander de betonen (se billede).

Hvorfor knuse betonen?
Betonelementerne knuses i Tingbjerg for;

- at mindske antallet af lastbiler, der ellers skulle køre betonen væk.
 

- at genanvende den knuste beton til bl.a. stabilgrus i byggeriet og parkering

Hvad nu?
Over sommeren fortsætter byggeriet, men i august vil man opleve mere byggeaktivitet. Her afsluttes nedrivningen og de første elementer til facaderne vil blive opført.

Vidste du.
-       At de store sten som gravkøerne støder på bliver indsamlet, og placeret rundt omkring i Tingbjerg. Vi har fået én meget stor flot sten, som kommer op i et af SABs haverum ved Bygårdsstræde.

-       Stenene kan bruges til mange ting. F.eks. kan man lege på dem, sidde på dem eller anlægge bede/krat for at øge biodiversiteten.

At har du en god ide til, hvordan stenene kan bruges eller noget helt andet? Så kan du skrive til tingbjergbyudvikling@kab-bolig.dk