JORDKØRSEL PÅ RUTEN

01. september 2021

Skrevet af Martin Berg vilrik, tingbjergbyudvikling@kab-bolig.dk

Store mængder jord skal væk
I øjeblikket fjernes jord fra Ruten og det betyder ekstra mange lastbiler.

De ansvarlige på byggepladsen gør alt for at undgå trafikgener. Det er hverken godt for naboerne eller byggepladsen, hvis trafikken går i stå. Hvis der ligger jord på vejbanen kører en traktor ud (se billede) og vander Ruten for at minimere støvgener,.

Trafik belastningen varierer
Trafikmængden skifter fra dag til dag. For det meste vil 5 lastbiler køre jord frem og tilbage.
Det betyder ca. 3-4 lastbiler med jord i Tingbjerg i timen, typisk i tidsrummet 07.00 til 16.00 (de må kører helt til kl. 18.00). Lastbiler, der levere varer og materialer mv. kører oftere til kl 18.00.

I perioder vil der være ca. 10-15 lastbiler. Det betyder, at der kører ca. 10-12 lastbiler i timen på Ruten. For at undgå trafikknuder, koordineres dagene med mange lastbiler, så der f.eks. ikke leveres maskiner, materialer og jord samme dag. Derfor er det også svært at sætte en fast periode på den store belastning. Men der vil være mange lastbiler i Tingbjerg i de kommende år.

Vidste du at..

  • Du kan kontakte Tingbjerg Byudvikling på tinbjergbyudvikling@kab-bolig.dk, hvis du oplever gener ved byggeriet
  • At du kan komme på guidet tur med Tingbjerg byudvikling d. 28 og 30 september (læs bla. mere i Tingbjergbladet side 6)