Bydelsforeningen

21. februar 2022

Lagt op af Benita R., tingbjergforum@kab-bolig.dk 

Bydelsforeningen er stiftet d. 29.september 2021 af de almene boligorganisationer fsb og SAB i et samarbejde med NREP A/S. Bydelsforeningens primære opgave er at varetage den daglige drift af fælles udeområder og funktioner for medlemmerne (grundejere i Tingbjerg). Bydelsforeningens opgave omfatter også at understøtte kulturelle og sociale tiltag, der understøtter områdets udvikling og fællesskabet (jf. vedtægterne §1).