VASLING OM BETONKNUSNING PÅ STORE TORV

07. april 2022

Skrevet af byudviklingskonsulen, Peter Melbye Andersen, Petan@kab-bolig.dk

Nedrivningsfirmaet Kingo knuser ca. 4000 tons beton på Store Torv i uge 16 og 17.

Betonen vil blive vandet for at mindske mængden af støv.

Efter aftale med Bydelsforeningen Tingbjerg knuser Kingo beton mellem kl. 07:00 – 18:00. Oplever du, at knusemaskinen er i gang uden for det aftalte tidsrum, så kontakt venligst byudviklingsteamet eller ejendomskontoret på:

Tingbjergbyudvikling@kab-bolig.dk

Tingbjergforum@kab-bolig.dk

Hvorfor knuse betonen i Tingbjerg?

Betonen fra nedrivningen af den gamle butiksarkade på Store Torv knuses for;

  • at mindske antallet af lastbiler, der ellers skulle køre store mængder beton væk. I gennemsnit kan én lastbil transportere 36 tons beton. Knusningen medfører altså en reducering på ca. 100 lastbiler.
  • at genanvende den knuste beton i nybyggeriet på Store Torv og dermed nedbringe behovet for at grave efter nye råstoffer såsom sand, grus og sten.