Personer, der opholder sig i en vandret linje inden for 40 meter af et sirenehoved, løber en risiko for at pådrage sig høreskader, når sirenen afgiver signal. Effektivt høreværn skal derfor altid anvendes. Der er derimod ingen risiko for at pådrage sig høreskader ved almindeligt ophold under sirener. Ring ikke til 1-1-2, politi eller brandvæsen, fordi sirenerne afgiver signal. Unødvendige opkald om sirenesignal kan blokere alarmcentralen for livsvigtige meddelelser.

Årlig afprøvning af sirenevarslingssystemet 2022

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Beredskabsstyrelsen gennemfører den årlige afprøvning af varslingssystemet 

Onsdag den 4. maj kl. 12.00-12.15  

Krigen i Ukraine er i denne tid på manges nethinder, og lyden af sirenetesten kan formentlig bringe bange mindelser frem hos nogle. Derfor opfordrer Beredskabsstyrelsen til øget information om testen. Alle er velkomne til at benytte både det medsendte og det øvrige informationsmateriale, der kan findes på brs.dk.

På Beredskabsstyrelsens hjemmeside www.brs.dk/da/sirener kan I bl.a. finde ”Fakta om sirenevarsling” på dansk, og oversat til ukrainsk, engelsk, arabisk, russisk, tyrkisk, urdu og somalisk. Yderligere information om varslingssystemet kan findes på Beredskabsstyrelsens hjemmeside www.brs.dk og ved henvendelse til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse på telefon 7281 3000.

Med venlig hilsen Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Gert Korvig

Gert Korvig

Leder

Telefon: 23 99 26 09 E-mail: