HOFOR omlægger og udbygger fjernvarmenettet fra 15. juni

Lagt op af Benita R., tingbjergforum@kab-bolig.dk 

Fra onsdag d. 15. juni og frem til midt august går HOFOR i gang med at omlægge og udbygge fjernvarmenettet på Ruten nr. 16-20 og Langhusvej nr. 1-3.

Mens der graves, ensrettes trafikken på Ruten, så buslinje 2A og 132 bliver omlagt, så den kun kører ad Ruten til Gavlhusvej, Langhusvej og Terrasserne. Bussen vender derfor ikke på Terrasserne, men fortsætter til Åkandevej.

Ligeledes vil parkeringspladserne ud for Langhusvej nr. 1-3 blive inddraget, og cykelsti og fortov vil blive spærret på Ruten mellem nr.14-20, mens der graves.

Se informationen fra HOFOR her 

Jack

Jack

Driftsleder

Telefon: 38 27 90 00 E-mail: