SAB Tingbjerg afd. II-V - Beboer information om den fysiske helhedsplan

Lagt op af Benita R., tingbjergforum@kab-bolig.dk 

Efter vores beboerinformationsmøde den 15. marts 2022, har vi arbejdet videre med den fysiske helheds-plan. I denne beboerinformation vil vi informere jer om, hvad vi har arbejdet med og hvad der nu kommer til at ske.

Status for projektet

Vi har afholdt flere møder med Københavns Kommune for at sikre os at vi arbejder i den rigtige retning med løsninger, for renoveringen af jeres boliger. Som vi i fællesskab skal arbejde videre med.

På møderne er det blandt andet emner som altaner, kantzoner samt indeklima og ventilation der har været dialog omkring. Nogle af de løsninger, som vi kan ar-bejde videre med efter vores møder er:

• Altaner ud fra køkkenet nogle steder

• Terrasse ud fra stuelejligheder nogle steder

• Vinduesudskiftning

• Ventilationsløsninger

• Efterisolering af tag

Efter sommerferie skal vi have møder om modernise-ring af boligerne. Det vil sige badeværelser og køkkener.

Hvad sker der nu?

Til efteråret vil vi invitere jer til et beboerinformations-møde. Her præsentere vi de løsninger vi skal arbejde videre med. Vi vil ligeledes fortælle hvordan I får

indflydelse på disse løsninger til renoveringen af jeres

boliger.

Spørgsmål til projektet?

Har I yderligere spørgsmål til projektet, er I velkommen til at sende en mail til projektleder Gert Lindenskov (gli@kab-bolig.dk).

Med venlig hilsen

Følgegruppen, SAB Tingbjerg afd. II-V

Se hele informationen her 

Lene Vennits

Lene Vennits

Byudviklingschef for Tingbjerg & Utterslevhuse

Telefon: 24 94 58 04 E-mail: