Børnehuset Mosen har fået en hel ny sydvendt facade. Driftssouschef Johnny Priess viser den flotte nyrenoverde sydvendte facade. Alle radiatorer er også blevet udskiftet i Børnehuset Mosen.

Renovering af Børnehuset Mosen på Åkandevej

Den integrerede institution Børnehuset Mosen har fået nye vinduer, radiatorer og en helt ny sydvendt facade.

"Vi havde planlagt dejligt solskinsvejr til at spise is i. Desværre blev det ikke helt til solskin, men derfor kan vi jo godt spise is alligevel".
Med disse ord begejstrede områdeleder Flemming Stenhøj Andersen alle børnene i Børnehuset Mosen på Åkandevej i Tingbjerg, fredag den 14. juni 2013, da de fejrede renoveringen af Børnehuset.

Fra venstre ses driftskonsulent Johnny Priess, områdeleder Flemming Stenhøj Andersen og Børnehuset Mosens pædagogiske leder Hanne Rasmussen i fuld gang med at dele is ud.

Renoveringen
Børnehuset Mosen blev bygget i 1967 og har siden 2007 været en integreret institution med 36 vuggestuepladser og 66 børnehavepladser.
Vuggestuedelen har siden april 2013 været under en større renovering.

"Vi har udskiftet facaden på sydsiden samt alle facadens vinduer og dører i to etager. Så har vi udskiftet alle radiatorerne og justeret gulvvarmen i vuggestuen," forklarer Johnny Priess, som er driftskonsulent på Tingbjergs ejendomskontor. Han har været tovholder på renoveringsprojektet sammen med driftschefen Søren Rygaard Andersen.

Driftskonsulenten Johnny Priess viser den flotte nyrenoveret facade.

Et bedre indeklima
"Formålet med renoveringen er at skabe et bedre indeklima for institutionens børn og personale," forklarer driftskonsulent Johnny Priess.

At få et bedre indeklima er også noget, Nina Holst ser frem til. Hun arbejder til dagligt som pædagog i vuggestuen og er glad for, at den er blevet renoveret. "Det har været svært at styre varmen i vuggestuen. Det har været et emne, der har fyldt meget blandt personalet. Enten har der været alt for varmt, eller også har der været for koldt. Det er rigtig rart med nye vinduer og dører. Især til vinter, så der ikke er kommer træk. Jeg ser frem til en institution med et godt og sundt indeklima".

Nina Holst arbejder som pædagog på en af vuggestuerne i Børnehuset Mosen. Hun er glad for, at der fremover kommer til at være et bedre indeklima i institutionen.

Vuggestuen og børnehaven er igen under samme tag
Mens renoveringen har været i gang, har vuggestuen brugt børnehavens lokalerne. Børnehaven har fungeret som udflytterbørnehave med base i nogle lånte lokaler på Byggårdsstræde. Men nu er vuggestuen og børnehaven samlet under samme tag igen.

"Det har selvfølgelig været lidt stressende at få institutionen delt op i to, men resultatet har været besværet værd," fortæller Hanne Rasmussen, som er Børnehuset Mosens pædagogiske leder. Hun har været glad for det gode samarbejde med ejendomskontoret og er godt tilfreds med resultatet: "Det er blevet pænt, der har været nogle gode håndværkere på projektet".
 

Børnehuset Mosens pædagogiske leder Hanne Rasmussen har været glad for samarbejdet med ejendomskontoret. Her viser hun den nye sydvendte facade på institutionen, som blandt andet har fået dørstoppere.


Af Heidi Juul Petersen, heidi@tingbjerg.com

Johnny Priess

Johnny Priess

Driftssouschef

Telefon: 38 27 90 00 E-mail: