Renovering af bygningerne

26. august 2015

INFORMATION TIL ALLE I FSB TINGBJERG 1

Renovering udefra
Bygningerne skal repareres og isoleres, og dette arbejde sker udefra. Håndværkere skal kun have adgang til din bolig, når dine vinduer skal skiftes. Den udvendige renovering af bygningen sker som det første, når renoveringen af din bygning er i gang.

Dette bliver gjort

  • Tage bliver efterisoleret
  • Mure bliver repareret
  • Gavle bliver efterisoleret
  • Vinduer bliver udskiftet 
  • Døre i facaden bliver udskiftet

De udsmykkede gavle
De to mønstrede gavle på Stengavl og Vingegavl bliver bevaret. Når de to gavle er efterisoleret, bliver mønstrene genskabt. De oprindelige mursten bliver så vidt muligt genbrugt.

Franske altaner i udvalgte boliger
Udvalgte boliger får etableret en fransk altan i gavlen for at få mere lys ind i boligen. Dette får du mere information om senere. 

Sådan mærker du den udendørs renovering
Din bygning vil have stilladser omkring, så håndværkerne kan komme til. Du vil også kunne høre, at der arbejdes, og der vil indimellem være støv i luften. Når dine vinduer bliver skiftet, skal håndværkerne have adgang til din lejlighed. Det får du særskilt information om. 

Vil du vide mere
Kontakt Johnny Priess med eventuelle spørgsmål.

Skrevet af Gry Abrahamsen, gry@tingbjerg.com
Fotograferet af Mikal Schlosser