Informationsmateriale

19. april 2016

INFORMATION TIL ALLE I FSB TINGBJERG 1

Du får information i din postkasse
Før og under renoveringen får du informationsmateriale i din postkasse. Dette materiale kan du også finde her. Du kan også finde yderligere materiale om renoveringen fra informationsmøder mm.

Hvem kan du spørge
Se en oversigt over, hvem du kan spørge og få hjælp hos, når din bolig skal renoveres:

Information om renovering
Se en overordnet gennemgang af planerne for renovering:

Præsentation af renovering 
Se en detaljeret gennemgang af planerne for renovering. De blev præsenteret på det ekstraordinære afdelingsmøde den 3. september 2015, hvor afdelingen takkede endeligt ja til renoveringen:

Udnyttelse af nicheplads
For at fjerne og forebygge fugtproblemer skal alle indbyggede skabe fjernes. Her kan du læse om dine muligheder for at udnytte nicherne:

Genhusning
I forbindelse med renoveringen kan du være nødsaget til at flytte ud af din bolig.

Find information om genhusning her

Økonomi og husleje 
I forbindelse med renoveringen er den samlede investering i boligafdelingen 284 mill. kr., der delvist skal betales af huslejestigninger.

Find information om huslejestigninger og den samlede økonomi her

Andre informationsmaterialer
Er der informationsmaterialer, du ikke kan finde, kan du kontakte Gry Abrahamsen.

Skrevet af Gry Abrahamsen, gry@tingbjerg.com
Fotograferet af Mikal Schlosser